Během měsíce července se na našem starém místě po roce opět scházíme. Proběhly dva běhy letních táborů, které vedli zkušení a dlouholetí pracovníci. Ty si k sobě vždy přivádí své mladší kolegy, aby je v této činnosti zaučili.

První běh tábora proběhl v termínu 2. až 15. července 2022, který pracoval pod vedením Kateřiny Paličkové, za pomoci ostatních pracovníků a personálu – zdravotnice – Šárky Malé, hospodáře – Miroslava Hrbáčka a kuchařky – Aleny Paličkové. Po celou dobu tábora nás provázela celotáborová hra na motivy příběhů Pána prstenů.

Po příjezdu a ubytování následuje slavnostní zahájení tábora a hned jdeme pracovat. Rozdělujeme se do 3 skupin, což jsou jednotlivé kmeny – elfové, trpaslíci a hobiti pod vedením Daniela Mikulky, Michaeli Kučerové a Jiřího Vaška. Poté každý kmen zaujmul svůj prostor a jde se na věc. Podle rozstříhané zprávy musíme si vyrobit pytlíček dle své barvy, udělat rodový erb, vymyslet bojový pokřik. Krom toho každý kmen přišel i se svou rodovou historií.

A tak pokračuje den, co den s jiným programem. Děti stavěly chýše, ve kterých pak přenocovaly, vařily z přírodních zásad, učily se Morseovu abecedu a šifry, které využívali v dalších soutěžích, většinu času pobývaly v lese a zde plnily různé úkoly. Jednotlivé kmeny měly táborové služby, noční hlídky, ale všichni se vystřídali. Postupně se dostáváme do konce prvního běhu, následuje vyhodnocení a předání odměn. Děti byly skvělé, boj byl vyrovnaný a my se již nyní budeme těšit na příští rok. Poslední den vše jsme museli uklidit, sbalit si své věci a po obědě 15. července odjíždíme do svých domovů. To bude vyprávění a vzpomínání. U školy se loučíme, v některých případech ukápla i slzička. Opět rok dlouhého čekání, až se opět všichni sejdeme.

Již 15. července 2022 přijíždí na stejné místo parta vedoucích a pracovníků, aby si přizpůsobili a připravili prostor pro druhý běh. Děti na tábor přijíždí až v sobotu 16. července a stráví zde společné prázdniny až do 30. července 2022. Hlavním vedoucím, který má druhý běh na starosti byl Ondřej Cajthaml, programový vedoucí Tomáš Patočka a jim jsou opět nápomocni další vedoucí a instruktoři včetně dalšího personálu. O zdraví dětí se zde starala Martina Schwarzrocková, v kuchyni se prostřídaly již zkušené kuchařky, které s námi jezdí již několik let a hospodář Vít Schwarzrock. Celým táborem nás provázela celotáborová hra Divoký západ.

Za krásný měsíc prázdnin děkují táborníci vedoucím, instruktorům a personálu za veškerou práci, která přispěla k pohodovému průběhu obou běhů tábora organizovanému PS Beroun - Závodí. Máme na co vzpomínat.

Autor: Květa Hrbáčková