Kmotrem rozsáhlé publikace se stal starosta obce Jiří Hahner. V rámci představení knihy vystoupil i autor fotografií Jaroslav Vogeltanz a autor textů Tomáš Makaj. Posledně jmenovaný seznámil více než šedesát návštěvníků se zajímavostmi, které se týkaly především oblasti Středních Brd a povodí Klabavy.

Obrazová přednáška obsahovala celou řadu starých fotografií a map. Ty umožnily nahlédnout nejen do zaniklých obcí, ale také do změn koryta řeky v průběhu posledních 150 let. Zajímavá byla i zmínka o změnách názvosloví vodního toku. Debaty a dotazy na toto téma pak probíhaly v přátelské atmosféře do večerních hodin.

Tomáš Makaj