Pod křídly celostátního festivalu ZUŠ OPEN a Nadace Magdalény Kožené zazněla 04. května v 9 hodin její úprava ikonicky známé Beethovenovy Ódy na radost v čase pandemie v interpretaci 130 žáků základních uměleckých škol z České a Slovenské republiky a symbolicky, jako hudební poselství, zahájila letošní V. ročník uměleckého happeningu.

| Video: Youtube

Autor: Květuše Ernestová