Pod křídly celostátního festivalu ZUŠ OPEN a Nadace Magdalény Kožené zazněla 04. května v 9 hodin její úprava ikonicky známé Beethovenovy Ódy na radost v čase pandemie v interpretaci 130 žáků základních uměleckých škol z České a Slovenské republiky a symbolicky, jako hudební poselství, zahájila letošní V. ročník uměleckého happeningu.

Zdroj: Youtube

Autor: Květuše Ernestová

Série vtipů Manželství v kostce.
Vtipy Manželství v kostce: Váha je ošemetná věc
Družinu čekaly úkoly vztahující se k čarodějnicím.
Děti plnily v ulicích Berouna čarodějnické úkoly