U příležitosti oslav narození Václava Talicha proběhne v sobotu 25. května hudebně-turistická akce, která připomene nejen Václava Talicha, ale i další významné hudební osobnosti regionu, které by v letošním roce oslavily kulatá jubilea. Hudební skladatel z Kublova Josef Leopold Zvonař, autor písně „Vlastenecké hory“, která je známější pod názvem „Čechy krásné, Čechy mé“ by letos stejně jako jeho současník Bedřich Smetana oslavil 200 let. Právě tato jeho nejznámější skladba, kterou můžete pravidelně slyšet ze zvonkohry berounské radnice byla jednou z kandidátek na Českou státní hymnu a během celého odpoledne zazní hned několikrát.

V rámci programu si postupně připomeneme také berounského hudebního skladatele Jana Schneeweise, který by letos oslavil 120 let a výtvarníka a filmaře Ivo Křižana, jehož dokumentární film Hudbou životem se podařilo v minulém roce objevit, a který budeme opět promítat – tentokrát přímo na místě jeho vzniku v Talichově vile. Návštěvníci tak budou moci porovnat více než 60 let starý snímek se současným stavem vily a jejího okolí. Součástí promítání bude i krátká beseda. Celým odpolednem Vás provede herec divadla Ypsilon Jan Bradáč. Akci je možné absolvovat pěšky nebo s využitím MHD. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit v rámci fondu Talichovo Berounsko dětem, který dlouhodobě podporuje hudební vzdělávání sociálně znevýhodněných talentovaných dětí a mládeže.

PROGRAM

13:30 Pietní akt, hrob Václava Talicha, Městský hřbitov Beroun: Smíšený pěvecký sbor Slavoš

14:30 Kaple Bolestné Panny Marie: Pěvecký sbor Bonbon

15:30 Strom Václava Talicha, Brdatka: Slavnostní odhalení pamětní tabulky

16:00 Vila Václava Talicha: Hudbou životem, beseda a promítání dokumentu

17:00 Zahrada Talichovy vily: Meluzínky, Krákorky, Zdický ženský sbor

18:00 Vila Václava Talicha: Hudbou životem, beseda a promítání dokumentu

Bližší informace na www.talichuvberoun.com