Pětihektarová přírodní památka Míšovské buky byla vyhlášená v roce 1955 jako zbytek jedlobučiny. Můžete zde najít největší brdskou jedli bělokorou s obvodem kolem čtyř metrů. 

Již na větší ploše čtrnácti hektarů se nachází na pomezí bývalých rožmitálských a spálenopoříčských lesů lokalita Chynínské buky, starý bukový prales, který je chráněn už od roku 1933. Na obou místech údajně čas od času hnízdí čáp černý. 

Společné foto před Schwarzenberskou hrobkou v Třeboni.
Tlustičtí se vydali na výlet do jižních Čech. Navštívili Třeboň a Bechyni

Až na 29 hektarech se nachází největší jihobrdská přírodní památka - Fajmanovy skály a Klenky. Chráněnou se stala v roce 1955. Na živinami velmi chudých místech najdeme smíšený les s hojností borovic, smrků, jedlí, bříz, dubů a buků s množstvím lišejníků. V těchto místech roste také horská bylina sedmikvítek evropský a když budete mít štěstí, můžete zde zahlédnout výra velkého.

Adaptační skupina ukrajinských dětí působí v Hořovicích.
V Domečku Hořovice našla zázemí adaptační skupina pro děti z Ukrajiny