Každým krokem jsem se nořil hlouběji do tajemné historie až jsem skončil u Keltů na Blaníku. Asi by se divili, jak to tu dnes vypadá a těžko by poznávali známá místa. Vydal jsem se tentokrát v rámci tradičního svatováclavského pochodu právě na Blaník, který je pověstí spojen se svatým Václavem a jeho vojskem ukrytým v hoře.

Autor: Miroslav Fiala

Hrad Šelmerk
Hrad založený pány ze Šelmberka před rokem 1318. V 15. století často měnil majitele a v polovině 16. století prodělal renesanční přestavbu. Křídlo nově postavené zámecké budovy přetnulo i hradní příkop. V 17. stol. se uvádí jako pustý.

Tvrz Kamberk
Tvrz, patřící k nejstarším tvrzím na území Podblanicka, byla založena asi ve 13. stol. Plnila zřejmě správní a obrannou funkci pro celou oblast těžby zlata. Byla původně v držení významného rodu pánů z Landštejna.

Malý Blaník
Jeho hřebenitý skalnatý vrchol se tyčí do výšky 580 m. Celý je pokryt mohutným bukovo-smrkovým porostem s kamenitým podložím složeným převážně z tzv. blanické ortoruly. Je to i významné poutní místo tvořené kaplí sv Máří Magdaleny z roku 1753, z níž se dochovaly jen trosky.

Velký Blaník
Bájný vrch s nadmořskou výškou 638 m. V lesích nalezneme mohutné kamenné valy, pozůstatky keltského oppida se dvěma řadami kammených valů, později tvrz. Na vrcholu stojí dřevěná rozhledna vysoká 32 m. Blaník je již neodmyslitelně spojen s pověstmi o sv. Václavu a jeho rytířích ukrytých v nitru hory.