"Snad nejvíce mě nadchly upravené cesty lemované zhusta novým stromořadím. Navíc sem tam lavička či přístřešek, byl jsem nadšen. je vidět, že poutníků si tu opravdu váží. Krajina byla zvlněná, občas lesy, občas pole s loukami a rybníkem. K tomu řada pamětihodností, takže výšlap stál opravdu za to."

Bitva u Jankova
Roku 1645 se u vsi Jankov strhla jedna z nejkrvavějších bitev třicetileté války. Střetla se zde vojska švédská pod velením generála Torstensona a císařská pod generály Hatzfeldem a Götzem. V místě, kde byla po skončení bitvy přijata kapitulace poražených císařských vojsk, byl v roce 350. výročí bitvy vztyčen tento pomník. Odhady uvádějí až 7000 obětí bitvy. Bitva zároveň otevřela cestu k následným mírovým jednáním, která skončila 24. října 1648 vestfálským mírem.

Zámek Vlčkovice
Z let 1546 a 1549, je zmínka o tvrzi s dvorem ve Vlčkovicích. V polovině 17. stol. již byla tvrz zchátralá. Ve kterém roce byla tvrz přestavěna na zámek není zcela jasné. Jisté je jen to, že počátkem 19. století již zámek stál. Zámek je slohově nevýrazná stavba s krátkými postraními křídly. Dnes čeká na rekonstrukci.

Zámek Odlochovice
Původní tvrz byla založena neznámo kdy, přestavěna pak byla renesančně. Po r. 1725 postavena kaple sv. J. Nepomuckého, po r. 1792 tvrz přestavěna na zámek. Neoslohový dvoukřídlý zámek s dvorem a parkem je výsledkem přestavby z konce 19. století. Dnes je celý komplex krásně opraven a využíván jako ÚSP.

Zámek Libouň
Barokní zámek postavil roku 1690 Václav Malovec z Malovic. V roce 1767 se uvádí, že zámek je kamenný a má 7 pokojů. Po požáru v roce 1801 nebyl plně obnoven. Sloužil hospodářským potřebám, dnes je zrekonstruován a je z něho penzion.

Zámek Zvěstov
Zámek byl postaven na místě starší tvrze pravděpodobně v roce 1541 Vidláky Radimovskými ze Slavkova. Později se majitelé střídali a zámek byl často renovován. Po roce 1948 přešel zámek do majetku státu. Dnes je zámek značně zchátralý a prochází rekonstrukcí.

Zámek Ratměřice
Klasicistní zámek byl postaven roku 1702 Janem Antonínem Kořenským z Terešova. V roce 1808 byl po požáru opraven a koncem 19. století byl pak rodinou Chotků přestavěn v pozdně klasicistním slohu a tuto podobu má dodnes. V zámku byl donedávna ÚSP. Dnes slouží jako hotel.

Nový zámek Votice
Původně dům votického purkmistra Víta Paseckého z r. 1614. Roku 1625 zabral dům Sezima z Vrtby. Barokně upraven v l. 1766–68.

Starý zámek Votice
Tvrz z 15. stol., poprvé uváděna r. 1542. Na zámek přestavěna hrabětem Ferdinandem Františkem z Vrtby v r. 1653.

Autor: Miroslav Fiala