Spoluzakladateli oddílu byli kromě Marie Staňkové manželé Svejkovských, Jiřina Nohejlová a Anička Veselá. Podle prvního záznamu v kronice je datum 4.října 1969 považováno za zakládající den oddílu. Všichni přihlášení byli registrováni v odboru turistiky při Tělovýchovné jednotě Králodvorské železárny (KŽ) Králův Dvůr. Navíc byli registrováni ve Svazu turistiky, kde byly děti vedeny pod hlavičkou turistických oddílů mládeže s identifikací TOM O209.

Náplň činnosti oddílu byla v prvé řadě zaměřena na pobyt v přírodě. Byly to vycházky nejen v okolí, ale i puťáky v různých krajích tehdejší Československé socialistické republiky, včetně stálých táborů. Nechyběla ani kulturně poznávací činnost v podobě návštěv hradů, zámků, muzeí, divadel a jiných kulturních zajímavostí. Součástí programu byly i pravidelné schůzky v klubovně, při kterých se děti seznamovaly například s topografií, zálesáctvím i první pomocí. Nezapomínalo se ani na rukodělné práce, sport, hry, zpěv a tanec.

Při schůzce 20. září 1971 vznikl název Tuláci. V roce 1972 po náboru ve 2. třídě Základní devítileté školy v Počaplech došlo k značnému navýšení členské základny. Dětí bylo registrováno 42, dospělých 10. Ale úplně nejvíc členů bylo registrováno v roce 1979. Stav dětí a mládeže čítal 51, dospěláků bylo 43, takže v celkovém součtu to dělalo 94 duší.

Na vedení TOMíků se kromě Marie Staňkové podíleli: Hedvika Kasíková - Kosnarová, Jarda Utratil, Arnošt Sarvaš a od roku 1985 Dana Stochlová, jejíž oddíl si říkal Daníci, Kája Mužíková založila oddíl říkající si Kájící a Marcela Jurigová s názvem Májící. Všechny tři oddíly pracovaly podle svého programu.

Ze setkání v restauraci Na Knížecí v Králově Dvoře u příležitosti 50. výročí založení turistického oddílu Tuláci.
Králodvorští Tuláci oslavili padesátku

Funkci zdravotnice po všechna léta zastávala Jiřina Utratilová - Šenoldová, která několik roků také zastávala funkci pokladníka. Jinak pokladníkem byl vždy Jan Bouda, který byl později zvolen mluvčím oddílu, následně ještě kronikářem a 4. února 2017 vedoucím oddílu. Patronát nad oddílem měly v letech 1974 -1990 tři Brigády socialistické práce z Teplé válcovny a Páskovny KŽ. Významnou oddílovou událostí v roce 1978 bylo navázání družby se slovenskými turisty z Podbrezové a Brezna většinou zaměstnanci Švermových železáren Podbrezová.

Od roku 1973 do roku 1978 se konalo šest dětských karnevalů v sokolovně. Dalších deset dětských maškarních karnevalů se uspořádalo vždy v neděli po Tuláckém bálu v letech 1980 až 2002. V březnu 1979 se v 'liďáku' uskutečnil první Tulácký bál. Poslední bál se konal 12. března 2005 v hotelu 'Na Výšinách' a měl pořadové číslo 29, protože v letech 1988, 1989,1990, 1991 a 1992 se pro velký zájem musel organizovat bál v pátek i v sobotu vždy pro 524 účastníků!

V roce 1988 oddíl opustili Kájící a o dva roky později i Májíci a Daníci, čímž se Tuláci stali vyloženě dospěláckým oddílem s počtem 49 členůk. Do roku 1989 vstupoval turistický odbor TJ KŽ s 65 dětmi do 18 let a 101 dospělým. Tomáš Nebeský šéfoval v té době 166 turistů v šesti oddílech: Miloše Marcína, Maruš Staňkové, Honzy Zemánka, Káji Mužíkové, Pavla Stochly a Marcely a Jardy Jurigáčů.  Členství v TJ Králodvorské železárny a v Klubu českých turistů trvalo plných 21 let (1969 - 1990). Další dva roky to byl Závodní klubu KŽ. Od jeho zrušení není registrace žádná.

K dnešnímu dni turistický oddíl králodvorských Tuláků čítá 20 členů. Ti se schází na oddílových vycházkách každých 14 dnů a také při kulatých a půlkulatých výročích členů. Pravidelná jsou předvánoční posezení s koledami u harmoniky a na závěr každého roku bowling. Letos to bude již podeváté. Zpěv s harmonikou nechybí ani při výroční členské schůzi vždy v únoru. Z každého setkání mají Tuláci radost, protože o tom to je!

Tuláci, Králův Dvůr