Název této pobožnosti je odvozen od slova putovat. Procesí věřících směřovalo do kostelů v den narození nebo o výročí mučednické smrti světce, kterému byl konkrétní chrám zasvěcen.

Zvláštností jsou mariánské svátky, které mají své dominantní místo v církvi. Poutě byly konány i do kapliček a k památným stromům stojícím v krajině.

V Bezdědicích je kostel zasvěcen jednomu z nejvýznamnějších mysterií Mariina života - Nanebevzetí Panny Marie. Tato slavnost připadá na 15. srpna. V minulosti o tomto svátku chodila z okolních vesnic do Bezdědic velká procesí, ve kterých byly neseny korouhve s vyobrazením světců a patronů Země české.

V čele procesí šel vždy člověk, který předříkával litanie nebo písně k Panně Marii. Poutníci tak nemuseli znát text a mohli se modlit a zpívat.

Z Hostomic bylo vypravováno procesí, ve kterém nesla mariánská družina sochu Panny Marie. Družinu tvořily svobodné dívky v bílých šatech za již zmíněných zpěvů. Jeho královská milost Karel IV. r. 1354 daroval bezdědickému kostelu velkou stříbrnou monstranci. Tento skvost byl právě o pouti předán bezdědickému chrámu arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. Pamětníci vypráví, jak velkou společenskou událostí byla pouť v Bezdědicích. Dámy si při této příležitosti nechávali každý rok šít nové šaty, ke kterým neodmyslitelně patřily rukavičky, klobouk, brože a jiné nezbytné doplňky.

Bezdědická pouť nabyla největšího významu po roce 1905, kdy papež Pius X. povýšil hlavní oltář titulem altare -privilegiatum.

Po vykonání předepsaných modliteb je možno u tohoto oltáře o mariánských svátcích získat plnomocné odpustky, pro duše v očistci.

Poutní mše byla sloužena v ranních hodinách. Za hlasitého vyzvánění zvonů vstupovali věřící do vyzdobeného kostela. Sedláci z Bezdědic a Radouše měli zvláštní rezervé v podobě uzamykatelných lavic.

Tuto slavnostní mši sloužil vždy karlštejnský děkan oblečen v tom nejkrásnějším ornátu, bohatě vyšívaném zlatem.

Poutní mše byla sloužena jako poděkování Bohu za vyslyšené modlitby a úrodu v uplynulém roce. Chrámovou lodí se nesly mariánské písně, atmosféra v kostele byla umocněna vůní kadidla. Na závěr této slavnostní pobožnosti bylo všem poutníkům požehnáno.

Po mši lidé vycházeli z kostela, kde na ně čekala náves plná pouťových stánků. Pamětníci mi jistě dají za pravdu, jak výborný byl lák z okurek, jejichž prodej byl na pouti tradicí. Sedláci zašli do hospody, která stávala naproti kostelu. Tam při sklenici dobrého moku uzavírali mezi sebou obchody. Dámy mezitím korzovaly po vsi, nakupovaly nejrůznější dárečky z pouti a navzájem obdivovaly své nové šaty.

Letošní již 680. poutní mše svatá v Bezdědicích bude sloužena 13. srpna v 17 hodin.

Vít Šťahlavský