Tento den si připomínají každoročně i děti školní družiny z berounského Závodí. Počasí jim přálo a soutěžní odpoledne mohli uskutečnit venku v přírodě.

Rozdělujeme se opět do skupin a po krátkém úvodu se seznamujeme s naší soutěží. V určité vzdálenosti jsou rozházené obrázky puzzle v barvě žluté, modré, zelené a fialové. Z každého družstva vybíhá jeden, vezme lísteček a přináší jej k jednomu z družstva, který skládá puzzle. Puzzle je s motivem zvířete, každá skupina má jiné – motýl, korálová ryba, vlha, papoušek.

Na každé kartičce z puzzle je napsané nějaké písmeno, nebo slabika. Naším úkolem krom složení je dát dohromady i zvířecí přísloví. Tak například jedna skupina má: Lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše. Každá skupina má opět něco jiného. Dalším úkolem je, vytvořit ilustraci tohoto přísloví.

Poslední úkol, který nás čeká, jistě potěšil každého. Sbíráme kaštany a pak z nich vytváříme obrázky zvířat.

Po vyhodnocení sbíráme i kaštany z našich obrázků a připravujeme si zásoby pro zvířata na zimu. Když je vše vyhodnoceno, následuje vyhlášení výsledků. A jak to tedy dopadlo? 1. místo – 1. skupina 40 bodů, 2. místo – 2. skupina 38 bodů, 3. místo – 3. skupina 32 body, 4. místo – 4. skupina 20 bodů.

Vítězům blahopřejeme, ostatním děkujeme za účast. Každý obdržel malou odměnu. Dnešní odpoledne, které bylo sice trochu chladnější a již podzimní, si všichni užili.

Květa Hrbáčková