13. června odjíždí 4. a 5. ročník naší školy do školy v přírodě. Cíl – Jičínská chata. Během jednoho týdne se děti měly možnost seznámit s blízkým okolím Harrachova a prožít krásných pět dnů v této přírodě. Po příjezdu a prvním obědu, ubytování, rozdělení se do 4 skupin – Lískáčci, Bukvínci, Dubáčci a Javoráčci, vytvoření erbu a pokřiku své skupiny. Naše etapová hra ve škole v přírodě „Cestou lesního království“. Poté krátká procházka průzkumu našeho nejbližšího okolí. Několik her a po večeři osobní volno. První den za námi a další dny před námi.

Trochu volnější den připadl na úterý, kdy se děti v odpoledních hodinách vydaly do lesa, poblíž rozhledny „Maják Járy Cimrmana“. Rozhledna „Maják“ či „U Čápa“. Stavba se nachází nedaleko nejstarší budovy v Příchovicích. Zde jsme ve skupinách luštili zprávy krále Ašóky. Nejprve jsme je museli najít a poté správně rozluštit. I když se hra zdála jednoduchá, dala nám opravdu docela zabrat. Ale zvítězili jsme. Všechny dopisy jsme přečetli. Po večeři pak odcházíme nad chatu, máme osobní volno a my si ho opravdu užíváme.

Ve středu dopoledne odjíždíme směr Harrachov a odtud pěšky na Mumlavské vodopády, největší a nejmohutnější vodopády v České republice, jejichž název je odvozen od řeky Mumlavy, která zde protéká. Jdeme kolem lesnického muzea Šindelka, po tak zvané Harrachovské cestě. Část cesty vede i tzv. Liščí stezkou. Je to naučná a dobrodružná stezka, kde jsme se dověděli něco i ze života lišek a vyzkoušeli i některé liščí dovednosti. Cíl – Mumlavské vodopády nás oslnil. Krásná podívaná v přírodě KRNAP stojí opravdu za shlédnutí. Po dobrém obědě a po poledním klidu jsme se vydali společně na další průzkum blízkého okolí. Navštívili jsme zdejší soukromý kravín. Krásná exkurze i s odborným výkladem paní majitelky nás tak okouzlila, že jsme dostali motivaci k další naší práci. Získali jsme mnoho informací ze života kraviček, ale hlavně jsme si mohli prohlédnou narozené jednodenní telátko. Ne každému se v dnešní době tato příležitost poštěstí. Nám ovšem ano! Po exkurzi se vracíme zpět, ale protože do večeře zbývala ještě chvilka času, proběhla další soutěž skupin. Každá skupina obdržela patnáct kartiček s písmeny, které nám pomíchal Mumlavský vodopád a naším úkolem bylo rozluštit 15 přesmyček. Některé nám daly opravdu mnoho práce, než jsme v přesmyčkách našli všechny ptáky. Pak již společné hodnocení a zamalování do plánku cesty. Po večeři jdeme ještě na chvilinku ven, neboť je hezky. A nyní se dostává k další motivaci z kravína, kde jsme viděli kravičky a malá telátka. Naším úkolem bylo, sepsat pohádku, kde bude vystupovat kravička Dana a její syn Daniel. Až pohádku sepíšeme, nastal další úkol, a to dramatizace této sepsané pohádky. Na poslední večer se bude hrát divadlo. Do té doby při volných chvílích můžeme na úkolu pracovat.

Poslední den před odjezdem máme velice nabitý. Po snídani odjíždíme společně opět do Harrachova, kde navštívíme lesnické a myslivecké muzeum Šindelka. Ujímá se nás hned paní průvodkyně, která nás srdečně vítá a představuje nám, čím nás může expozice Šindelka potěšit. Nabízí nám stálou lesnickou a mysliveckou expozici. Obeznámí nás s názvem historické budovy, jež se pojí s dřívější činností – pálily se tady střešní tašky. Dnes se tady můžeme seznámit s těžbou a zpracováním dřeva, ale i s povinnostmi myslivců. Viděli jsme zde celou řadu zvířátek u krmelce i s jejich potravou. Nejvíce času jsme strávili u modelu plavení dřeva, které si každý mohl vyzkoušet. Po ukončení prohlídky pokračujeme o něco dál, a dostáváme se do Hornického muzea Harrachov. Zde jsme se seznámili se životem v dolech, na vlastní oči jsme viděli, jak taková práce horníka vypadala a co všechno při své činnosti využíval. Velice nás zaujala prohlídka minerálů, pomůcek a nástrojů pro těžbu, těžních strojů, důlních vozů atd. v druhé části prohlídky muzea procházíme štolu o délce 1 km a teplota zde byla pouhých 7°C. Cesta byla vysypaná štěrkem.

Po prohlídce pak pokračujeme dál a autobusem přejíždíme do Muzea skla v Harrachově. Expozice Sklářského muzea v Harrachově nás provedla historií výroby skla. Tradiční ruční zpracování jsme viděli při prohlídce v provozech sklárny. Velmi zajímavá byla prohlídka sto let staré brusírny skla. Prohlédli jsme si sklářské pece, kde jsme viděli tradiční výrobu foukaného skla. Na závěr exkurze jsme si mohli zakoupit i drobné dárky, které jsme si odvezli domů. po celý den jsme dnes měli připravenou kvízovou soutěž, kde jsme si mohli zjistit dané informace opravdu na daných místech.

Po návratu zpět na chatu následovala malá pauza, pak sprchování a mohli jsme pokračovat v nácviku pohádky na dané téma z předešlého dne. Po večeři na nís čekalo další překvapení. Navštívili jsme mini golf a mohli si zde i zahrát. Po ukončení této části našeho programu odcházíme zpět do chaty a jdeme si připravit naše divadelní představení pohádky. Nejprve vyhodnocení kvízu a pak se každá skupina představila. Odborná porota to měla velice těžké, ale nakonec došla k závěru. Body se zapsaly a zamalovalo se naposledy do mapy cesty. Pak jsme již jen domalovali body za pohádku. Všichni čekali, jak to dopadne a kdo vůbec zvítězí. Každý den se totiž situace měnila. V posledních soutěžích šlo o všechno. Boj byl velmi vyrovnaný, ale na závěr vše rozhodla pohádka a její dramatizace.

Umístění v kvízové soutěži
1. místo – 4. modrá skupina Dubínci
2. místo – 2. žlutá skupina Lískáčci
3. místo – 3. zelená skupina Javoráčci
4. místo – 1. červení skupina Bukvínci

Blahopřejeme, malá odměna a končíme. Poslední noc na chatě a příprava na odjezd.

Je pátek, 17. června. Všechno jednou začíná, všechno jednou končí. Poslední snídaně. Nakládali jsme věci do autobusu, rozloučili se s personálem chaty, ale i s krásným prostředím našeho pobytu ve škole v přírodě. Nasedáme do autobusu, poslední zamávání personálu a jedeme. Po poledni jsme dojeli ke škole, zde na nás čekají již rodiče a nám v srdcích zbydou jen krásné vzpomínky na školu v přírodě v Příchovicích, a na super výlety Krkonošským národním parkem.

Květa Hrbáčková