close Operní pěvkyně Jarmila Novotná. info Zdroj: se souhlasem městyse Liteň zoom_in Operní pěvkyně Jarmila Novotná. Mše bude sloužena v kostele sv. Petra a Pavla v Litni v sobotu 25. května od 13 hodin. V letošním roce uplynulo 30 let od úmrtí Jarmily Novotné, dříve patronky zdejšího kostela, provdané za majitele zdejšího panství Jiřího Daubka. Hudební produkci při mši svaté zajistí přední český varhaník Vladimír Roubal, emeritní sólistka Státní opery v Praze, Dagmar Vaňkátová (soprán) a člen orchestru Státní opery v Praze Josef Vaňkát (housle). Po bohoslužbě v kostele následuje krátký koncert, kde zazní árie z repertoáru Jarmily Novotné. Tato vzpomínka na Jarmilu Novotnou – Daubkovou je součástí oslav 700 let od první písemné zmínky o Litni.