V tento den se konala opět praxe studentek SPgŠ Beroun ve všech odděleních, ale u nás jsme se zaměřili na tento svátek, který je znám po celém světě. Děvčata si pro nás připravila krásný program, který měla na starosti Maruška. A my  jako překvapení pro všechny ostatní děti z oddělení a naše praktikantky vyrobili sladkou odměnu – dort.

Nejprve si upravíme prostory družiny, pak si usedáme na koberec a bedlivě nasloucháme, co se bude dít. Nejprve nás Maruška vyvádí z omylu, kdy spousta lidí tvrdí, že svátek Valentýna je americkým svátkem, ale to není úplně pravda. Vždyť biskup Valentin, podle kterého se den zamilovaných slaví, byl původem z Itálie. Pro všechny z nás velké překvapení. Svátek pronikl i k nám do České republiky a pomalu se začal rozšiřovat do všech rodin. Pronikl i k nám do družiny.

Na druhou stranu, je přece krásné si vzpomenout na své kamarády a přátele, udělat si navzájem nějaké překvapení. Proto my jsme dnes překvapili i naše studentky. Ony překvapily zase nás. Připravily si pro nás zábavné „Valentýnské odpoledne“. Ještě chvíle povídání o tom, co může být dárkem, v jaké barvě a zda si svátek připomínáme i v rodině.

Hovoříme o „valentýnkách“ – různá drobná přáníčka ve tvaru srdíčka, kde se kombinují odstíny červené barvy. Mnozí nepohrdnou i květinou, kterou nejčastěji bývá červená růže. V neposlední řadě jsme se seznámili i se životem sv. Valentína. Původ svátku sahá k římskému knězi Valentinovi z Terni. Ten za císaře Claudia II. tajně oddával vojáky. Ovšem Claudius vojákům sňatky zakazoval, aby je rodinný život neodrazoval od vojenské služby. Nakonec biskup zemřel mučednickou smrtí, protože ho císařovi lidé odhalili. Za porušení zákazu byl proto popraven.

Po krátkém úvodu jdeme na další činnost. Každá skupina má za úkol vyrobit strom života. Místo listů stromu si každý namaluje určitý počet srdíček v odstínu červené barvy, do kterých si napíše svůj vzkaz tomu, kterému to dané srdíčko věnuje. Po ukončení tohoto úkolu jdeme na srdíčkovou štafetu dle barev jednotlivých skupin.

Skupiny si shromáždí příslušná srdíčka, ze kterých pak složí ukrytou otázku. Poté na papír musí odpovědět tak, že odpověď zobrazí výtvarně. Podařilo se. A tak nás nyní již čeká další překvapení. Děvčata praktikantky nic netušíc náhle mají před sebou velmi těžký úkol. Děti z oddělení připravily pro všechny dnešní účastníky malé překvapení ve formě „valentýnského dortu“. A tak nic jiného nezbylo než dort rozporcovat, aby se na každého dostalo.

Po malém občerstvení jdeme ještě na poslední soutěž. Naším úkolem vytvořit „Valentýnskou báseň“. Rozdělujeme se po dvou, chlapec a děvče, a společnými silami začínáme rýmovat. A ono se to daří. V závěru můžeme říci, že vzniklo opravdu několik krásných „Valentýnských veršů“. Na závěr vyhodnotíme, odměníme a máme tu závěr. I takto se dá oslavit svátek „Valentýna“. Budeme mít opravdu všichni na co vzpomínat.

Květa Hrbáčková