Účel vyhlášení byl jasný. Připomenout lidem, že zvířata jsou živí tvorové a důležitá součást naší planety. Chování lidí ke zvířatům by mělo být ohleduplné a každý by se měl vyvarovat projevů týrání a omezování zvířecí svobody.

Ohleduplnost vůči zvířecím druhům si uvědomují i děti naší školní družiny. Proto Světový den zvířat si připomínají tradičně každým rokem. Ne jinak tomu bylo ve středu. Odpoledne našim zvířátkům jsme započali písní „To je zmatek, když zvířata slaví svátek“. Všichni společně jsme odcházeli směrem k Berounce, kde proběhlo letošní sportovní odpoledne. Jak jinak, než opět soutěží skupin z jednotlivých oddělení.

Naším úkolem bylo složení puzzle své barvy – červená, zelená, žlutá a modrá. Šlo o štafetovou soutěž, kde ve dvojici běží soutěžící k danému cíli, zde si najdou jedno puzzle své barvy a v boji pokračuje celá skupina. Když je složeno, naším úkolem je najít heslo, které je tajenkou naší skládací soutěže. Každá skupina měla jiný obrázek, ale i jiné heslo.

A jak to dopadlo? Vítězem se stala žlutá 1. skupina s heslem: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. 2. místo obsadila zelená 2. skupina s jejím heslem: Darovanému koni na zuby nehleď. Na 3. místě se umístila modrá 4. skupina s jejím heslem: Jedna vlaštovka jaro nedělá. 4. místo patřilo červené 3. skupině s heslem: Pes, který štěká nekouše.

Po vyhodnocení celé soutěže jsme ještě všem zvířátkům k jejich svátku zapívali naši píseň a pak se již postupně vraceli zpět do školy. Všichni jsme si uvědomili, že mazlíčci jsou pro mnohé z nás právoplatnými členy rodiny. Také oni slaví dnes svůj svátek. Proto jsme i my v družině s nimi jejich svátek oslavili.