Jeden americký student se chtěl válce postavit a dokázat, že spory jdou řešit i jinými způsoby. Prvním symbolem komunikace je právě pozdrav. A tuto myšlenku tento student začal šířit se svým bratrem. Svátek slavíme od roku 1973, a právě letos je to již 50 let. Každý člověk by měl ve svém okolí pozdravit alespoň 10 kolemjdoucích lidí. Cílem je uvědomění si důležitosti osobního kontaktu s ostatními lidmi, jenž podporuje stabilitu světového míru.

A tak právě v úterý si děti školní družiny uvědomily ve svých odděleních, co to je vlastně zdravení a proč je tak důležité. Nejprve jsme si řekli verbální pozdravy, což jsou pozdravy slovy. Oslovujeme druhé pomocí pozdravů jako je „Ahoj, Dobrý den, Hezký den atd.“ důležitý je i neverbální pozdrav – úsměv, mávání, úklon hlavy nebo celého těla, smeknutí klobouku, podání ruky.

Nebo existuje též způsob verbální i neverbální, kdy např. zamáváme a řekneme Ahoj! Ve společnosti je důležité volit pozdravy podle toho, s kým se stýkáme. U nás platí společenské pravidlo slušnosti: podřízený zdraví nadřízeného, muž ženu, ale i šéf pozdraví uklízečku jako první. A tak naše ponaučení je naprosto jasné: „Pozdravit je slušnost, ale odpovědět na pozdrav je povinnost“. Taková je etiketa slušného chování.

Festival Den poezie se stal též tradicí v naší školní družině.
Festival Den poezie se uskutečnil ve družině Základní školy Beroun - Závodí

Své znalosti z etikety slušného chování si ověřily i děti z 2. oddělení. Nejprve pomocí kvízu, kde v jednotlivých skupinách vyšla ze správných odpovědí tajenka. Pak jsme se prostřídali v různých typech pozdravů při různých příležitostech, ale i s různými druhy lidí.

Sehráli jsme krátké scénky, které nám měly ukázat, co je správné. Na závěr jsme si zahráli hru „Kámen, nůžky, papír“, kdy se jedna skupina měla přesunout k druhé, a to díky správným pozdravům. O tuto naučnou zábavu se u 2. oddělení postaraly praktikantky ze SPgŠ v Berouně.