Hosty, mezi nimiž nechyběl zástupce Středočeského kraje radní pro kulturu a památkovou péči pan Mgr. Václav Švenda, předsedkyně výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Mgr. Lucie Cirkva Chocholová a vedoucí odboru kultury Mgr. Kateřina Pešatová, přivítal ředitel Středočeské vědecké knihovny v Kladně Ing. Tomáš Ondrášek. Poté se slova ujal PhDr. Radek Liška, vedoucí Krajského knihovnického centra. Ten přítomným připomněl, při jaké příležitosti je tato cena vlastně udělována.

Děti z berounské družiny si užily bruslení.
Budou jako Jágr nebo Sáblíková? Berounské děti se učily bruslit

Titul obvykle získává pět dobrovolných knihovnic z pěti regionů Středočeského kraje, na které je kraj rozdělen za účelem poskytování podpory v rámci programu regionálních funkcí knihoven. Vzhledem k tomu, že se v loňském roce kvůli pandemii Covid-19 nemohla ceremonie konat, tentokrát bylo toto ocenění uděleno nejdříve za rok 2020 a teprve poté za rok 2021.

Z předávání ceny Středočeský Kramerius 2020 a 2021Z předávání ceny Středočeský Kramerius 2020 a 2021Zdroj: Jitka Hrušková

Kromě několika již zavedených celostátních cen pro knihovníky z různých typů knihoven existují i ocenění regionální, která jsou zacílena na neprofesionální knihovny s dobrovolným knihovníkem, jehož práce je mnohdy nedoceněna a přitom nesmírně záslužná. Ve Středočeském kraji je více než sedm set veřejných knihoven, které působí v obcích a malých městech a lze je zařadit do kategorie neprofesionálních knihoven. Ty nejlepší z nich nejsou pouze tradičními půjčovnami knih, ale stávají se kulturními středisky rozvíjejícími komunitní život v obci.

Právě na knihovnice a knihovníky z takových knihoven je zaměřena cena Středočeský Kramerius. Nominované navrhuje Středočeská vědecká knihovna v Kladně a městské knihovny v Benešově, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami podle celé řady kritérií, mezi které patří například aktivita, pořádání akcí, otevírací doba, stav knihovního fondu a jeho doplňování, aktivní komunikace s pověřenou či krajskou knihovnou, vybavení knihovny aj.

Severovýchodní roh Tyršova náměstí.
RETRO: Co se změnilo za celé století v Hostomicích?

„Účelem ocenění je podpořit aktivní dobrovolné knihovníky v jejich knihovnické práci a zároveň motivovat další, aby je následovali. Rovněž chceme vzbudit zájem vedení obcí k jejich podpoře.“, říká Radek Liška.

Po úvodních projevech mělo publikum příležitost seznámit se v již tradičních medailoncích oceňovaných knihovnic s rozsáhlými aktivitami a osobním přínosem jednotlivých dam a jednoho pána. Ano, po dlouhé době mezi nominovanými v letošním roce nechyběl zástupce mužů.

Oceněné knihovnice obdržely za skvělou a záslužnou práci, kterou ve svých obcích po celý rok odvádějí, diplom, květiny, dárkový koš, samolepku s logem Středočeský Kramerius a další drobné dary z rukou Mgr. Václava Švendy, Mgr. Lucie Cirkvy Chocholové a PhDr. Radka Lišky.

 

A kdo ocenění získal?

Za rok 2020 získaly titul Středočeský Kramerius tyto dobrovolné knihovnice:

Paní Miroslava Kocourková, Obecní knihovna v Pyšelích /BN/, paní Lenka Pokorová, Místní knihovna Kačice /KL/, paní Marie Lelková, Obecní knihovna v Polepech /Kutná Hora/, paní Jaroslava Vetešníková, Obecní knihovna Libiš /MB/ a paní Věra Humlová, Obecní knihovna Zvole /PB/.

Za rok 2021 získaly titul tyto knihovnice a jeden knihovník:

Paní Kamila Koháková a Helena Doležalová, Obecní knihovna Přestavlky u Čerčan /BN/, pan Jan Novotný, Místní knihovna Ledčice /KL/, paní Markéta Holá Mišková, Obecní knihovna Doubravčice /KH/, paní Klára Strnadová, Obecní knihovna Nehvizdy /MB/ a paní Marie Kuchařová, Obecní knihovna Drahlín /PB/. Bohužel jediný oceněný muž nebyl osobně přítomen. Cenu za něj převzala manaželka pana Novotného a za podporu, které se knihovně v Ledčicích dostává od SVK v Kladně, pověřené knihovny a od starosty obce, srdečně poděkovala.

Po skončení ceremoniálu následovalo bohaté pohoštění, které Středočeská vědecká knihovna za finanční podpory Středočeského kraje pro přítomné nachystala.

Z předávání ceny Středočeský Kramerius 2020 a 2021Z předávání ceny Středočeský Kramerius 2020 a 2021Zdroj: Jitka Hrušková

Úplně v závěru na návštěvníky čekalo malé překvapení v podobě vernisáže výstavy Nejlepší z nejlepších / Nejkrásnější české knihy 2016-2020, jež představuje to nejlepší z knižní produkce oceněné v soutěži Nejkrásnější české knihy roku, kterou každoročně již šedesát let pořádá Památník národního písemnictví společně s Ministerstem kultury.

Výstavu zahájil pan ředitel Ondrášek společně s ředitelem Památníku národního písemnictví panem Mgr. Zdeňkem Freislebenem a tajemnicí soutěže paní Eliškou Boumovou. V závěru se slova ujal pan radní Mgr. Václav Švenda a oznámil, že právě s Památníkem národního písemnictví kraj chystá širší spolupráci, a tak je rád, že ona spolupráce již vlastně započala.

Autor: Jitka Hrušková

Děkujeme za příspěvek a gratulujeme všem oceněným!