Formou pohovoru, názorných ukázek a kvízů vysvětloval nejmenším žákům zásady přecházení přes pozemní komunikaci. Dozvěděli jsme se o řízeném přechodu pro chodce, kdy nám tuto aktivitu ukazuje semafor. I když vidíme zeleného panáčka, stejně je nutné, abychom byli ostražití a nevstupovali na přechod pro chodce bez rozhlédnutí. Bereme ohled i na auta IZS, kdy jede vozidlo, které má právo přednostní jízdy. Jedná se o houkající sanitky, auta hasičů a policie.

Povídali jsme si o povinnostech chodců a cyklistů. Dozvěděli jsme se, že chodci na pozemní komunikaci chodí po levé straně, aby dobře viděli na protijedoucí automobily.

Upozorňovali jsme se na sníženou viditelnost a výstražné prvky. Jako cyklisté nesmíme jezdit přes přechod pro chodce, ale z kola slezeme. Kolo pak vedeme a stávají se z nás chodci. Pak můžeme bezpečně přejít. Do 10 let nesmí děti vyjíždět na kolech na pozemních komunikacích samy, musí být v doprovodu osoby starší 15 let.

Připomínali jsme si povinnost nosit přilbu a doporučili jsme si chrániče. Zopakovali jsme si telefonní čísla IZS, která máme vyvěšená na nástěnkách školy. Nejdůležitější je bezpečnost, ochrana zdraví a životů.