Ne jinak tomu bylo i letos, i když trochu jinak, než jsme zvyklí. Děti školní družiny si vyrobily papírové větrníky v průběhu času. Každý ve svém oddělení se 20. listopadu, sešel a krátký čas věnoval jako projev solidarity těmto nemocným. A protože jsme ve školní družině, soucítí se všemi nemocnými, ale především s naší dětskou generací.

Cystická fibróza je závažné onemocnění, které postihuje především dýchací cesty a trávicí ústrojí. Jde o nevyléčitelné onemocnění. Takto nemocné děti jsou nazývány jako „slané děti“. Každým rokem se narodí kolem 30 – 40 dětí s touto chorobou. Proto si i my, každoročně připomínáme, Den s cystickou fibrózou tzv. Větrníkový den. Vždyť tyto děti nemohou ani svůj papírový větrník rozfoukat. Chvíli si připomínáme toto onemocnění a pak si každý vezme svůj větrník a pokusí se ho, co nejvíce rozpohybovat. A jak jinak? No přeci foukáním. Přejeme všem s cystickou fibrózou pevné zdraví a žádné velké problémy.

Soucítíme s vámi!

Autor: Květa Hrbáčková, vedoucí vychovatelka ŠD Beroun - Závodí, Komenského 249