Vítání občánků se konalo na Městském úřadu v Žebráku v pátek 5. dubna. O kulturní program se postarala paní učitelka Janečková se svými žáky ze ZUŠ Hořovice. Přivítáni byli tito noví občánci našeho města: Vojtěch Marčan, Sebastian Škrlant, Filip Krejčí, Jaromír Hájek, Ema Hronzová, Vít Landa a Emma Novosadová.