Úterní činnost naší školní družiny byla rozdělena na dvě části. První skupina se věnovala zimnímu sportování, druhá část dětí dala přednost získání informací o naší spisovatelce Boženě Němcové. Scházíme se v družině, rozdělujeme se na skupiny a nikdo neví, co se bude dít. Ano, budeme soutěžit.

Začínáme velmi zlehka, hrajeme na písmenka a naším úkolem je napsat názvy pohádek od určitého písmene. Pak pokračujeme dál a píšeme pohádkové postavy – libovolné. A konečně se dostáváme k tomu, co jsme si naplánovali: Naším úkolem je napsat jména spisovatelů, kteří tvoří pohádky pro děti. Mnoho spisovatelů děti znají, ale na prvním místě byla vždy Božena Němcová. Připomínáme si pohádky, které Božena Němcová napsala a my je známe. O některých si více povídáme.

Představujeme si knihu Týden pohádek, které jsou opravdu rozložené do sedmi dnů v týdnu. A protože máme pondělí, přečetli jsme si pohádku z knihy Týden pohádek, která patří k pondělí a jmenuje se O zlatých zámcích. Pohádku někteří z nás neznají a byla pro nás velmi zajímavá. Ve druhé části odpoledne probíhá další soutěžní část. Každá skupina si vybrala z pohádek Boženy Němcové, jednu a tuto pohádku měla zdramatizovat a představit ji ostatním.

Na přípravu dramatizace pohádky bylo pouze deset minut a šlo se hrát. Premiéra pohádek začíná. Všichni se maximálně snažili, i když někdo poslední musí být. U nás to nebylo tak dramatické. A jak to dopadlo? Nejméně 8 bodů získala skupina 3, s pohádkou Čert ví proč. Ostatní skupiny získaly 14 bodů, a tím pádem se tři skupiny umístily na 1. místě. A jaké to byly pohádky? 1. skupina – Perníková chaloupka, 2. skupina – Smolíček Pacholíček, 4. skupina – O Popelce.

Naše odpoledne zpestřila ještě i Julie Dušilová z oddělení Veverušáků, která si pro nás připravila povídání o životě a díle Boženy Němcové. Svou trochou přispěly i děti z oddělení Veverušáků, kteří si po dobu několika dnů připravovaly ilustrace pohádek od Boženy Němcové. Z jejich výtvarných prací vzejde ještě malé překvapení, o kterém se dovíme až v pátek 7. února, kdy se celá školní družina sejde na „Pohádkovém odpoledni“. Úterní den byl jen jako předehra či úvod k páteční akci.

Květa Hrbáčková, vedoucí vychovatelka školní družiny v berounském Závodí