Názvy skupin jsme vymysleli podle názvů stromů. Naše skupiny se jmenovaly Lípy, Duby, Buky, Břízy, Javory, Smrky, Jedle, Borovice a Modříny. V každé z nich byli žáci 2. C i 5. C.

Každá skupina pracovala na jiném zadání a následně prezentovala ostatním svá zjištění. Děti ve skupinách poznávaly druhy listnatých a jehličnatých stromů, vyplňovaly křížovku, vyráběly pexeso, vyhledávaly stejné a rozdílné znaky listů i plodů, odhalovaly druhy kůry, zkoumaly význam dřeva na výrobcích, uvědomovaly si význam ekosystému les, hledaly vetřelce v lesích, vytvářely stromy pohádkové, čtenářů i hezkých slov, četly v encyklopedii o lípách v České republice a všichni si vyzkoušeli dřevěné hudební nástroje.

První ročník turnaje v kopané rodiče proti dětem započal ve středu 18. 10. ve školní družině.
Ve školní družině se konal první ročník turnaje v kopané rodičů proti dětem

Projekt jsme zakončili u Lípy svobody v Berouně na sídlišti, kde jsme pobesedovali s pamětníkem sázení tohoto stromu.

Výuka byla pro žáky zajímavá a aktivní. Všichni měli možnost pracovat, spolupracovat, prezentovat a ocenit práci druhých. Odnesli jsme si spoustu dovedností, znalostí a vzájemné tolerance.