Nejdřív jsme si nastudovali metodický postup, vybavili jsme se atlasy ptáků a encyklopediemi, nastudovali jsme znaky těchto živočichů a zaměřili jsme se na ty, kteří odlétají a na ty, kteří u nás přezimují. Vysvětlili jsme si, proč tomu tak je.

Zaměřili jsme se na ptáky stálé, na druhy krmítek, na obsah krmiva, které je vhodné a které je nevhodné. Na přírodovědném kroužku jsme vytvořili projekt, který nás připravil na samotné sčítání.

V pátek 5. 1. jsme zahájili sčítání ptáků v terénu. Vydali jsme se do parku školy, kde jsme rozvěsili vyrobená krmítka a čekali jsme. Byli jsme napjatí, jak celá akce dopadne. Při sčítání ptáčků jsme viděli hlavně straky, holuby, vrabce, sýkorky a kosy.

Mikuláš, andělé a čerti zavítali do 2. základní školy Beroun.
Mikulášské nadělení. Do 2. základní školy zavítali čerti, andělé a Mikuláš

Využili jsme manipulační atlasy, Atlas přírodních zajímavostí okresu Beroun a encyklopedie.

Zapojili jsme i výtvarnou fantazii, kdy jsme vyráběli plakáty a při zpěvu jsme si vyhledávali písničky na dané téma. Hráli jsme na hudební nástroje a stala se z nás jedna velká kapela.

Při projektu jsme využívali kooperativní učení. Pracovali jsme ve skupinách, kdy každý měl šanci a možnost uspět, zapojit se, spolupracovat, komunikovat s ostatními, prosazovat a obhajovat své názory a dokončit stanovené úkoly.

Projekt nás zaujal, děti si ho skvěle užily, dozvěděli jsme se mnoho nových informací ze života ptactva a uvědomili jsme si, jak sami můžeme přispět k ochraně tohoto živočišného druhu.