V pondělí 27. června se sešly děti školní družiny, aby společně vyhodnotili letošní školní rok v projektu Les ve škole. Každé oddělení pracuje podle svého uvážení, i když k činnosti používáme i metodické náměty a bereme si příklady od jiných. Vzhledem k tomu, že jde o volnější program pro školní družinu, daří se nám mnoho krásných aktivit zorganizovat a v přírodě pobýt co nejvíce času. Naše činnost se prolíná všemi ročními obdobími.

Pobyt žáků 4. a 5. ročníku ZŠ Beroun - Závodí ve škole v přírodě v Příchovicích.
V krkonošské přírodě zažily děti mnohá dobrodružství

Proto se dostalo našim oddělením i vychovatelkám, které pracují s dětmi, ocenění. Všechna naše oddělení získala certifikát Lesní třídy a s ním získalo i patronát na 10 m2 Nového pralesa na ještědském hřebeni po dobu jednoho roku. Nový prales vzniká nedaleko Ještědu u Liberce již od roku 2004. Již bylo vykoupeno 35 ha živořícího porostu, odstraněna část smrků a na jejich místo vysázeno přes 70 tisíc jedlí, buků a dalších jiných dřevin. Jen pro zajímavost v České republice se do programu Les ve škole zapojilo již více než 400 základních škol, přírodovědných kroužků nebo školních družin. My patří také k nim. Věříme, že i v příštím roce budeme v této započaté činnosti nadále pokračovat.

Květa Hrbáčková