Krok kupředu škola udělala i díky zajištění bezbariérového přístupu do školy a nové bezbariérové toaletě. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu a výrazné finanční podpoře od zřizovatele získala škola dotaci dosahující téměř tři miliony korun na celkovou rekonstrukci učebny. Práce byly realizovány tak, aby co nejméně narušily výuku. Situaci napomohlo i uzavření školy v rámci opatření proti šíření covid -19. 

Specializované pomůcky, přístroje a nábytek za téměř dva miliony korun napomohou ke kvalitní výuce přírodovědných předmětů. V přírodovědné učebně je v každé lavici pro každého žáka k dispozici notebook, pro laboratorní práce pak základní souprava Pasco senzorů. Samozřejmostí jsou nejnovější verze počítačového a výukového HW a SW a pomůcky jako je např. interaktivní tabule. Tyto kvalitní technologické nástroje podněcují zájem o přírodní vědy, inspirují žáky i pedagogy a propagují aplikovanou vědu v hodinách fyziky, přírodopisu i chemie.

Zástupci školy jsou rádi, že mohou systematicky podporovat modernizaci učeben ve škole pořizovat nové pokrokové vybavení a vzdělávat tak, aby si žáci k učivu a předmětům pěstovali pozitivní vztah.

Radka Hlaváčová