Pod vedením pana učitele Oldřicha Kunce se celá třída čítající tři žáky hrající na lesní roh a dva na trubku sešla v malebné vesničce Bzová na zrekonstruovaném statku, který pronajala rodina Zýkova z Kublova. Během soustředění, kde se žáci hlavně věnovali svému nástroji, proběhlo také slavnostní otevření Naučné stezky Josefa Leopolda Zvonaře v Kublově, na kterém si chlapci zahráli Kublovskou fanfáru a píseň Čechy krásné Čechy mé.

Po vystoupení si žáci s panem učitelem stezku prošli a dozvěděli se více informací o životě polozapomenutého českého skladatele, který se před 200 lety v Kublově narodil. Všichni si soustředění užili a rádi by si na podzim tuto akci zopakovali, třeba i ve větším formátu s žesťovými třídami z jiných základních uměleckých škol. Veliké poděkování patří rodině Zýků z Kublova za možnost uskutečnit soustředění v tak krásném prostředí.