Mimořádně talentovaná Adéla pracuje s paní učitelkou v Základní umělecké škole (ZUŠ) V. Talicha v Berouně čtvrtým rokem. V letošním školním roce se obě zapojily do stipendijního projektu MenArt, jehož cílem je rozvoj a podpora mladých talentů a jejich pedagogů, kteří se jim věnují. MenArt je podporován Nadačním fondem Magdalény Kožené a jeho hlavním posláním je zviditelnit význam uměleckého vzdělávání v naší společnosti.

Adéla s paní učitelkou pracují v průběhu roku i s mentorkou - operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou, která se v tomto programu věnuje ještě dalším devíti vybraným talentům z celé České republiky.

Pro ZUŠ V. Talicha je to velká čest a jsme na Adélku i její paní učitelku náležitě hrdí.

Záznam koncertu mohou zájemci zhlédnout ve videu, Adéla Řehořová zpívá ve 24. minutě přenosu.

Andrea Borovská, ZUŠ V. Talicha Beroun