A vzápětí dodal: „V rámci sobotní a nedělní Mikulášské jízdy jsme vypravili několik spojů z nádraží Praha-Smíchov do okolí Prahy. Jedné soupravě vévodí parní lokomotiva zvaná Šlechtična s vozy Rybáky, druhá možná jízda probíhá v takzvaném Čertohráčku.“

I kolem trati postávalo hodně zvědavců, samotnou pýchou se dmoucí naleštěnou Lízu sice občas nebylo pořádně vidět, neboť byla zahalena do závoje z páry, ale i tak to byl zážitek rovněž pro přihlížející.

Zato však v historických vagonech se dřevěnými lavicemi nechodil jen průvodčí ve staré uniformě z doby ostře sledovaných vlaků, ale i Mikuláš s čertem a andělem. V osádce dlouhého vlaku totiž převažovaly malé děti, které za doprovodu rodičů či prarodičů si přišly užít v sobotu a v neděli nostalgickou mikulášskou jízdu do okolí hlavního města.

Pavel Kyselák