A po několika minutách létání ze strany na stranu, nahoru a dolů jsme upřeli zraky na malý dětský domek. Vešli jsme do něj, usadili svá unavená těla a náhle jsme zřeli děs bijící do očí jakéhokoli studenta a jakékoli studentky gymnázia. V interiéru zdánlivě nevinného domku se na nás šklebily velmi vulgární výrazy a naše domněnky o slušnosti VŠECH obyvatel Hořovic a okolí byly roztrýzněny do nekonečně mnoho malých, ale přesto důležitých úryvků naší důvěry. 

A tak jsme sevřeli své ladné chlapecké dlaně v mužné pěsti a společnými silami jsme se v epickém záběru rozběhli koupit lihový fix, abychom bránu Adu lyricky uzavřeli andělskými verši básníka, na jehož počest je pojmenováno naše gymnázium.  A tak se stalo. Václav (Sušanka) se vtělením Václava (Hraběte) chytl pera a s vášní mladého studenta psal a Psal a PSAL! 

Dílo bylo dokonáno, jedna ze slok „Variace na renesanční téma“ ulehla na stěně domku. Mise " Zkulturňování dezkulturněných možných kulturních budov" byla úspěšně dokončena a srdce mládenců naplněna euforií z dobrého činu!

Studenti gymnázia se pustili do zkulturňování dezkulturněných možných kulturních budov.Zdroj: GVH Hořovice

Čtenáře a čtenářky, maminky a tatínky a především všechny děti zdraví Emil Kindl, Václav Sušanka, Jan Loněk (3.C), Jan Vlček (4.C) a v neposlední řadě Václav Hrabě…

Autor: Emil Kindl, 3.C Gymnázia Václava Hraběte, Hořovice