Ano, blýská se na lepší časy. Počátkem prosince se ke studánce vypravil turistický kroužek, který pracuje při školní družině. Děti navštívily studánku, trochu poklidily před zimou a zjistily, že po třech letech se opět lesní studánka naplnila vodou. Vypadá, že podzemní vody je zde dostatek.

Bylo období, kdy děti šly upravit studánku před prázdninami a s hrůzou zjistily, že studánka je vyschlá. To bylo radosti, když nyní zjistily, že voda ve studánce opravdu je! Alespoň zvířátka v lese budou mít k svému životu i trochu vody. Kéž by se stav studánky pozměnil k lepšímu, a voda i ze studánky pomalu odtékala.

Se studánkou se děti rozloučily a slíbily si, že ji zjara opět navštíví a po zimě uklidí.

Autor: Květa Hrbáčková

Výstava betlémů v areálu Starého zámku.
Nechte se očarovat betlémy z Hořovicka, naleznete je v areálu Starého zámku
Čertovské odpoledne berounské družiny.
Berounské děti se vydaly na Ježíškovu cestu a Čertí putování