Růžena Adamová, farářka CČSH, ředitelka MŠ Milena Nová, učitelka MŠ Naďa Procházková měly nápad. Měly budovu, tedy objekt, který se nachází v areálu CČSH v Žebráku a v dřívějších dobách sloužil dětem jako prostory pro loutkové divadlo. V uváděném čase však byla budova ve velmi žalostném stavu, elektroinstalace, rozvody vody včetně centrálních odpadů neexistovaly. S tímto vědomím a po předběžném projednání s vedením města vydala Náboženská obec CČSH zřizovací listinu. S probační službou byli domluveni první pracovníci. Byl to tenkrát velmi nešťastný pohled na hluboké výkopy v okolí i uvnitř budovy, nadšení tří aktérek bylo ale obrovské. Na poslední z mých pravidelných návštěv v DC Srdíčko vzpomíná Nová i vikářka Adamová, jak nám všemožnou dostupnou pomoc poskytl Jiří Paroubek. Od roku 2010 pravidelně ročně je hlavním sponzorem nadace Agrofert pod vedením Zuzany Tornikidis, MBC. Těžko, ale přece jen byli získáni i další sponzoři. Město Žebrák přispělo finančně každý rok a nyní, jak potvrzují v DC, dává k dispozici nejen 65 tisíc korun ročně, ale i pracovníky městské čety vždy, když je třeba.

Oficiální zahájení provozu se datuje k 8. lednu 2010 a my pamětníci s úžasem sledujeme, jak se činnost rozšiřuje, zkvalitňuje, jak je pečlivě ošetřeno financování neziskové organizace. Kontrolní orgány jsou zastoupeny jednak dozorem oficiálním a jednak našimi občany, které zastupuji již od počátku DC já, a tak mohu k této oblasti hovořit kvalifikovaně. Bez sponzorů by to nešlo, ale právě zvyšující se rozsah činnosti je zárukou každému, kdo chce tuto myšlenku podpořit.

V současnosti je celý objekt chloubou města a projekt neziskové organizace „NE DĚTEM ULICE“ je příkladem pro všechny výchovně vzdělávací zařízení. Idea projektu zahrnuje některé děti, které nemají rovné podmínky sociální a ekonomické, děti, jejichž matky jsou převážně samoživitelky. Ve vedení DC říkají: „Vyslovili jsme NE partám dětí trávících volný čas v parku nebo na ulici. Postavili jsme se proti problémům, které z toho vyplývají.“

Veřejnosti děti z DC názorně předvádějí svůj vztah k místu bydliště. Před koronavirovou karanténou se často konaly výstavky i předváděcí akce, mikulášské besídky. Když toto nebylo v loňském roce možné, objevily se v lesoparku kolem města názorné tabulky Naučné stezky, které děti DC vyrobily. To bylo o to významnější ve srovnání s tím, že vedení města podobný projekt připravuje dlouho a marně.

V současné době, kromě vikářky Růženy Adamové a Mileny Nové /právní, a projektová práce - dobrovolníci/, pracují v DC Kateřina Ortmanová, Jana Chvojková a Dagmar Žáková /práce s dětmi/ a Ludmila Čeháková /administrativní doplnění/, jejich mzdy uhrazuje CČSH. Děti si vyzvedávají třikrát v týdnu přímo v MŠ nebo ZŠ po obědě. Přihlášených je celkem 33 dětí, v průměru je v provozu 26 dětí. Každý měsíc slaví děti narozeniny svých kamarádů, učí se přátelství, sdílení a pomoci. Mají tak zážitky plné radosti, které naplňují jejich zájmy. Přáteli jsou nazýváni i všichni sponzoři, které vedení DC bude stále hledat, protože bez darů by provoz zajištěn býti nemohl. Sponzorům určitě úspěchy provozu DC přináší radost a uspokojení, tak jak to v těchto vztazích má být.

Jsem velmi ráda, že mne pracovníci DC nevnímají jako sponzora a kontrolní orgán, ale že naše vztahy přerostly do vzájemného poradenství a přátelství.

Autor: Iva Závorová