Tak jako v jiných letech se dnes děti naší školní družiny odebraly na putovní a naučnou vycházku s historickou tématikou, po památkách v našem královském městě Beroun. Připomínáme si nejprve celou historii našeho města, zastavujeme se na břehu Berounky u lávky, kdy kdysi vedla stará kupecká cesta. Brod přes řeku Berounku využívali kupci směrující z Plzně do Prahy a z Prahy do Plzně. Přecházíme lávku a dostáváme se na počátek našeho putování.

Připomínáme si Pražskou bránu, výstavní síň, zastavujeme se u Infocentra v Berouně a pokračujeme směrem k radnici. Vyprávíme si pověst O Klepáčkovi a procházíme Husovo náměstí. Kol dokola sledujeme štítové domy, zastávka je u Jenštejnského domu s geoparkem uvnitř. V centru města vyhlížíme na Městskou horu a rozhlednou a zdejším medvědáriem, Plzeňskou bránu, kostel sv. Jakuba, připomínáme i Morový sloup. Nedávno jsme navštívili Muzeum berounské keramiky, Duslovu vilu, kde se nachází MGB. Ve středu náměstí prohlížíme památník obětem 1. světové války a sochu Mistra Jana Husa.

Po ukončení prohlídky odcházíme zpět ke škole a zastavujeme se opět u Berounky. Zde proběhla soutěž skupin, kde jsme so ověřili všechno to, co jsme si prošli. Zajímavé bylo i skládání puzzle, kdy jsme měli určit, kde se obrázek nachází, co to je. Zbytek soutěžních otázek jsme dopisovali ještě ve škole na dvorku. Po skončení proběhlo vyhodnocení skupin a předání odměn. A jak to dopadlo u Veverušáků.

1. místo: Hřibáči (4. skupina)
2. místo: Čirůvci (2. skupina)
3. místo: Křemeňáci (1. skupina)
4. místo: Mochomůrky (3. skupina)

Ve stejném duchu byla i procházka s malými prvňáčky, kteří se s historií Berouna seznamovali poprvé. Ty si ještě k pověsti O Klepáčkovi, přidali pověst O Bílé paní.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun - Závodí