Děti se schází ve svých odděleních, aby zahájily nový školní rok. A jak jinak než četbou. Naši nejmenší z prvních ročníků v 1. a 3. oddělení sáhli po knize pro nejmenší. 1. oddělení si vybralo knihu Ludvíka Aškenazyho Cestopis s jezevčíkem. Korněj Čukovskij Doktor Bolíto zvítězil ve 3. oddělení.

Děti z 2. a 4. oddělení si zavzpomínaly na prázdniny, na dobu táborů a při této příležitosti si připomenuly 115. výročí narození populárního českého spisovatele literatury pro mládež, významnou osobnost českého skautského hnutí, Jaroslava Foglara. Mezi dětmi, které za svého života vedl, byl nazýván Jestřábem. Byl to člověk, který byl v příkladem všem ostatním vedoucím, kteří pracovali s dětmi. Děti se seznámily s jeho životem, ale i s jeho dílem, které vytvořil. Mnoho knih znají, a tak jsme si o nich trochu pobesedovali. Mezi nejznámější patří díla: Rychlé šípy, Hoši od Bobří řeky, Záhada hlavolamu, Chata v jezerní kotlině. A asi mezi nejoblíbenější patří Rychlé šípy. Děti si vzpomněly na členy klubu Mirka Dušína, Jarku Metelku, Jindru Hojera, Červenáčka a Rychlonožku.

Po krátké besedě jsme si zasoutěžili. Nejprve jsme skládali puzzle na rychlost a po složení jsme měli odhadnout, z jaké knihy obrázek je. Každá skupina měla složit čtyři puzzle. Pak následoval krátký test, abychom si ověřili, co si z dnešního odpoledne pamatujeme. Následovala vyhodnocení a další vzpomínky na prázdniny.
Vždyť na mnoha táborech děti plnily tzv. bobříky. A právě ty jsou výmyslem Jaroslava Foglara a plní se velmi často.

Tímto jsme si ve školní družině připomenuli 115 výročí narození spisovatele Jaroslava Foglara.

Autor: Květa Hrbáčková