Prozatím ale není stanovený termín, kdy by k zásadním úpravám místa mohlo dojít. „Vzhledem k tomu, že se jedná o náklady ve výši 1,6 milionů korun, budeme muset požádat o dotaci," konstatoval starosta města Žebrák Daniel Havlík. Žebráčtí předpokládají, že by k úpravám Riegrova háje mohlo dojít v letech 2015 až 2016, a to podle toho, jak se městu dotaci podaří získat.

Řada obyvatel města se domnívá, že místo je nebezpečné. Z toho důvodu Žebráčtí přistoupili v létě k částečné úpravě. „V létě byla přistavená plošina a stromy byly prořezané," konstatoval starosta města Žebrák s tím, že k dalším případným jednáním budou přizvání i zástupci místních občanských sdružení, která se o úpravu Riegrova háje také zajímají.

Jednání o úpravě Riegrova háje v Žebráku prozatím neskončila shodou v názorech na úpravu. Některá občanská sdružení totiž zastávají názor, že kácení stromů v takové míře, jakou navrhuje projekt, není nutné. Zástupci města jsou opačného názoru, a to především kvůli bezpečnosti těch, kteří zde procházejí. V Riegrově háji se nacházejí hrací prvky pro děti a pionýrský domek, který využívají například členové atletického oddílu občanského sdružení Střela Žebrák. I to je pro Žebrácké pádným důvodem, proč řadu starých stromů nahradit novými.