Neziskovka pomáhá mimo jiné s doučováním dětí, jejichž rodiče jim s látkou nedokážou pomoci. Stejně tak dětem pomáhá zvládat i distanční výuku a vybavila je i potřebnou technikou. Kromě Ústí pomáhají pracovníci Člověka v tísni také v Bílině a v Chomutově.

Michaela Palaščáková pracuje jako koordinátorka vzdělávacích služeb organizace Člověk v tísni v Ústí nad LabemZdroj: archiv M. PalaščákovéOrganizace Člověk v tísni pomáhala při uzavření škol se zvládnutím distanční výuky dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. V jakých regionech Ústeckého kraje se tato pomoc odehrávala?
Člověk v tísni působí v Ústeckém kraji ve třech městech. Jedná se o Ústí nad Labem, Bílinu a Chomutov. Ve všech těchto třech městech jsme rodinám pomáhali s distanční výukou.

Kolika školákům a studentům jste pomoc při distanční výuce poskytovali? A jak výuka na dálku probíhala?
Vzhledem k tomu, že já mám na starosti pouze Ústí nad Labem, mohu říci pouze data z tohoto města. Dohromady naše pracovnice, které mají na starost podporu vzdělávání pro děti ze základních škol, spolupracovaly s 37 rodinami. Forma spolupráce byla různorodá. S některými rodinami probíhala pravidelná každotýdenní spolupráce ve formě on-line doučování, dle potřeby minimálně jednou či dvakrát týdně. Jiným rodinám jsme v kanceláři předávali vytištěné materiály s krátkými konzultacemi.

Michaela Palaščáková
Koordinátorka vzdělávacích služeb organizace Člověk v tísni a filmového festivalu Jeden svět v Ústí nad Labem. V Člověku v tísni pracuje osmým rokem. Vystudovala sociální antropologii na Univerzitě Pardubice.

Co byl největší problém? Absence potřebné techniky a připojení nebo nedostatečná podpora rodičů?
Asi kombinace obojího. Někteří rodiče jsou aktivní více, někteří méně. Přesto jsme se do všech našich spolupracujících rodin potřebnou techniku snažili zapůjčit. Různorodé bylo i množství zadávaných úkolů a různá forma spolupráce se školou. Některé školy měly on-line hodiny, jiné vzhledem k vybavenosti žáků tyto on-line hodiny bohužel realizovat nemohly, takže zadávaly tištěné úkoly.

Kolik dětí se vám technikou podařilo vybavit?
Celkově i s jarním lockdownem jsme do rodin v Ústí nad Labem propůjčili 33 počítačů, v některých rodinách i s routerem. Většina rodin si však sama zařídila vlastní wi-fi připojení.

S distanční výukou pomáhali také dobrovolníci. Měli jste jich dostatek nebo bylo těžké tyto lidi sehnat? A z jakých řad se k vám dobrovolníci nejvíce hlásili?
Co se týká Ústí, tam v současné době máme pouze šest aktivních dobrovolníků, kteří za běžné situace chodí také přímo do rodin doučovat na dvě hodiny týdně. V současné situaci, podle vládních nařízení a i našich interních pravidel, se s dětmi učí on-line skrze počítač či telefon. V nejnutnějších případech se mohou setkat v našich kancelářích a předat si vytištěné materiály. Nicméně v reakci na nastalou situaci se naší organizaci celkově začali ozývat takzvaní on-line dobrovolníci, kteří velice často nežijí ani v České republice, ale mohou nabídnout svoje znalosti a dovednosti právě v rámci on-line doučování. Databáze těchto dobrovolníků jich čítá několik desítek.

První očkování vakcínou proti covidu-19 v ústecké Masarykově nemocnici
FOTO: Vakcína dorazila. V ústecké nemocnici ihned začali očkovat proti covidu

Dokážete odhadnout, jaký dopad může do budoucna na děti, které se nemohly z různých důvodů výuky na dálku stoprocentně účastnit, mít tento výpadek ve vzdělávání?
Prohloubení sociálních rozdílů oproti „vybavenějším“ a „připravenějším a kompetentnějším“ rodinám. Je tu také riziko negramotnosti, kdy mezery v učivu děti nemusí nikdy dohnat. Mají například problém s pochopením navazující látky, tím pádem neprospěch ve škole a nízký stupeň vzdělání. Ztrácejí řád, disciplínu a pravidelnost. Na to navazují potíže s obnovením školní docházky a pravidelné přípravy. Ztrácejí také kontakt s učiteli a se školou

Mají šanci tyto nerovnosti vzniklé distanční výukou ještě dohnat?
Nevím. Bohužel u některých dětí si myslím, že látku, které neporozuměly, mohou dohnat jen s velkými obtížemi. Představit si to umím, za situace, že bude těmto dětem poskytnuta větší podpora a dohled. Nutná je i spolupráce s rodinou a prostor a snaha s dětmi látku doplnit a dohnat.

Zdroj: DeníkJaké případné rozdíly panovaly na jaře oproti podzimnímu uzavření škol? Přeci jen v novém školním roce byly školy na výuku na dálku mnohdy lépe připravené a distanční výuka byla navíc povinná.
Jiné to na jaře bylo určitě v tom, že školy nerealizovaly on-line výuku, rovněž málokteré školy vyžadovaly zpět vypracované materiály. Během jarní vlny byly rodiny zaskočeny, nepřipraveny, neinformovány a situace byla pro rodiny i školy chaotická a nepřehledná, neboť přicházely náhlé změny ve vládním nařízení. Rodiny měly strach, stáhly se a žily ve větší izolaci, byl více „prázdninový režim“ a podpora rodin nebyla možná v takové míře, v jaké byla třeba. Všichni čekali, co se bude dít dál.

Vzdělávací služby Člověka v tísni nejsou jen o podpoře během distančního vzdělávání. Školákům pomáháte běžně také s doučováním. Pro jaké děti je doučování určeno?
Je určeno zejména pro děti z lokalit, ve kterých pracujeme a jejichž rodiče jim nemohou s učivem pomoci. Vzhledem k tomu, že dané látce sami nerozumí a proto nás osloví. Velice často nás také osloví samy školy s tím, že nějaký žák by potřeboval s učivem pomoci.

Jak systém doučování probíhá během nouzového stavu a vládních omezení? Můžete se s dětmi vidět osobně nebo jen on-line?
Podle nařízení naší organizace v souladu s vládními opatřeními nedocházíme do rodin v současné situaci vůbec. Doučování ideálně probíhá pouze on-line. V nutných případech se pracovnice s dětmi potkávají v našich kancelářích za dodržení všech hygienických podmínek.

Omezení prodeje některého druhu zboží
Respirátory ne, pyrotechniku ano? Omyly, zakázané věci nekoupíte, říkají řetězce

Převládají spíše mladší školáci nebo studenti středních škol?
Doučujeme děti jak z prvního, tak i druhého stupně základních škol. Dále nabízíme také službu Kariérní poradenství, která je zaměřena pouze na středoškoláky. Několika těmto studentům jsme také poskytli počítače a připojení. Doučování s nimi realizuje jednak naše pracovnice, která službu má na starosti, dále pak online dobrovolníci. Celkově je ve službě přibližně dvacet studentů, kteří navštěvují střední školu nebo učiliště.

Jedná se o stejné děti, kterým jste pomáhali také s distanční výukou nebo se během uzavření škol počet dětí, které potřebovaly vaši pomoc, zvýšil?
Ano, počet zájemců o doučování se během uzavření škol zvýšil. Nicméně bohužel naše časové i personální kapacity jsou omezené. Během uzavření škol jsme se soustředili na spolupráci s rodinami, se kterými již byla navázána spolupráce od začátku školního roku a spousta dětí zůstala ve službě i vzhledem k situaci z loňského školního roku. Tudíž se bohužel „nových“ dětí do doučování moc nepřibralo. Všem zájemcům o doučování jsme však vždy nabídli možnost již zmíněného online doučování s online dobrovolníky. Ovšem ne všechny rodiny tuto možnost využily.