Správa Chráněné krajinné oblasti CHKO Jeseníky oznámila, že na Rejvízu byl pomocí přírodovědeckých metod zdokumentován velmi starý exemplář břízy karpatské. Je pravděpodobně starší než 150 let.

„Na území národní přírodní rezervace Rejvíz byla v rámci průzkumu odborníků České zemědělské univerzity zaměřeného na historii lesa zjištěna bříza karpatská, jejíž věk přesahuje úctyhodných 150 let. Zajímavostí je i to, že nejstarší dosud zjištěnou břízou na světě je strom rostoucí na severu Skandinávie s naměřeným věkem 250 let,“ informovala Správa CHKO Jeseníky.

Věk břízy byl přesně určen analýzou materiálu, který byl z kmene odebrán takzvaným Presslerovým přírustoměrem. V podstatě jde o dutý lesnický nebozez, kterým je z kmene odebrán tenký váleček dřeva, aby se daly spočítat letokruhy.

Exemplář břízy karpatské na Rejvízu má vyhnilý střed. Správa CHKO Jeseníky z důvodů ochrany samozřejmě nebude tak vzácný strom zpřístupňovat jako turistickou atrakci. Vzhledem k tomu, že bříza karpatská je obklopená porostem jiných stromů, není snadné ji prezentovat ani na fotografiích.

Přesto se návštěvníci Jeseníků mohou s tímto horským druhem břízy seznámit na vlastní oči. Přes rašeliniště Rejvíz vede naučná stezka k Velkému mechovému jezírku, kde rostou podstatně mladší břízy karpatské. Exemplář břízy karpatské s odhadovaným věkem až 150 let najdeme také v malém arboretu v centru Karlovic.