Vadí jí, že testy na koronavirus neabsolvoval veškerý personál nemocnice. „Testy nebyly plošné. Někdo je absolvoval, jiný ne. Mnozí už opravdu otestování byli, byly jich desítky, jinde zaměstnanci o testování opakovaně, avšak dosud marně, žádají. V počtu ohlášených nakažených, lékařů a sester navíc není započítaný pomocný personál,“ prozradila zdravotnice.

O plošném testování však podle ředitele zařízení Petra Baťky nemocnice neuvažuje. „Otestovali jsme pouze personál a pacienty z rizikových oddělení. Ve středu jsem na toto téma hovořil s krajskými hygieniky. Ani oni plošné testování všech zaměstnanců nedoporučili,“ zareagoval Baťka.

Co se ochranných pomůcek týče, je podle něj personál dostatečně vybavený. „Úplně všichni mají k dispozici respirátory nejvyšší třídy. Denně jejich počty hlásíme na kraj, musím říct, že zásobování je na velice dobré úrovni. A to jak ze strany kraje, tak i dodavatelů,“ dodal Baťka.

Jiného názoru je však oslovená zdravotnice. „Z mého pohledu je jejich počet zatím nedostačující. Respirátor mám pouze jeden na dvanáctihodinovou směnu, ještě před týdnem jsme měli pouze roušky. Ochranné štíty rozhodně nejsou standardem, ty mají zatím jen na vybraných odděleních,“ zdůraznila sestra.

Koronavirus se dosud potvrdil u několika zaměstnanců nemocnice. Ve středu mělo pozitivní výsledky na nemoc Covid-19 pět sester.

Již minulý pak týden měli pozitivní testy tři lékaři a tři sestry z interny. Nemocnice provedla u svého personálu na šedesát testů s negativním výsledkem. Oddělení interny pracuje, nicméně nepřijímá pacienty.

Online reportáž