„Ač tady bydlíme, nikdo nám oficiálně nic neřekl, takže nás informace o chystané výstavbě překvapily,“ řekla Deníku Renata Špatenková z petičního výboru. Místní obyvatelé začali podle ní pátrat po podrobnostech a zjistili, že objekt je naprojektován jako třípodlažní, má v něm být 37 zaměstnanců a používat se v něm mají pryskyřice, silikon, barvy, ředidla, aceton a další nebezpečné látky. To vše v sousedství panelových a rodinných domů. „Dle současných právních předpisů je vyloučeno, aby jakýkoli výrobní závod, ve kterém se pracuje s těmito nebezpečnými látkami, byl umístěn v zástavbě určené pro bydlení, neboť emise z něj produkované jsou karcinogenní a tedy zdraví zvláště nebezpečné,“ upozornil plzeňský advokát Petr Kuběna, právní zástupce rodiny ze sousedství.

MÍSTNÍ PODPOŘÍ OBVOD

Místní obyvatelé v petici upozorňují, že u staveb s rizikem negativního vlivu na životní prostředí musí před získáním územního rozhodnutí a stavebního povolení předcházet proces posouzení vlivů na životní prostředí neboli EIA. „V pondělí jsme petici předložili na magistrátu, bylo tam přes 130 podpisů a další dále přibývají. Petici jsme dali na vědomí i panu hejtmanovi Bernardovi,“ uvedla Špatenková.

Ji i další místní občany podpořilo vedení Městského obvodu Plzeň 4. „Jako obvod budeme tlačit na město, aby se tam udělala tzv. malá EIA. Nechceme, aby to místní obyvatele ohrozilo dopravně ani z hlediska životního prostředí. Je nutné, aby investor komunikoval a pokud jsou obavy liché, aby to dokázal. Pokud tam záruky nejsou, budeme proti výstavbě stát,“ řekl Deníku doubravecký starosta Tomáš Soukup.

ZÁMĚR PROVĚŘÍ

Z Magistrátu města Plzně se záměrem z pozice výkonu státní správy již zabýval odbor životního prostředí, který jej hodnotil ve vztahu k ovzduší, nakládání s dešťovými vodami a vodnímu hospodářství, dále ve vztahu k ochraně přírody a k zemědělskému půdnímu fondu. „Odbor neshledal nic, co by bránilo vydání souhlasného stanoviska. Pokud ve věci bude zahájeno zjišťovací řízení v procesu EIA, bude město Plzeň jedním ze subjektů, který se bude k danému záměru vyjadřovat. O zahájení zjišťovacího řízení bude rozhodovat Krajský úřad,“ informovala mluvčí magistrátu Eva Barborková. Dodala, že vedení města Plzně zatím nezná detailní obsah petice ani daného záměru, bude se jimi v nejbližších dnech zabývat a seznámí se s nimi.

JE TO JEN MODELÁŘSKÁ DÍLNA, TVRDÍ FIRMA

Podle jednatele Machine Planet House Milana Choulíka se ale lidé v okolí areálu nemají čeho bát. „Projekt v sobě zahrnuje kancelářskou budovu o třech podlažích a modelářskou dílnu. Rozhodně tedy nejde o žádnou továrnu. Je v plánu, že se do tohoto objektu přesune ze Slovan výroba modelů pro DinoPark, což ročně obnáší zhruba dvacet robotických i statických modelů. Jde o modelářskou dílnu s velmi specifikovanou produkcí, která rozhodně není ani objemná, ani nikterak nebezpečná,“ uvedl Choulík, podle něhož bude DinoPark na místě nájemcem. Choulík odmítá názory, že plánovaný objekt by na místě neměl stát. „Podíváme-li se na toto území, najdeme zde autosalony, benzínové stanice, servisy apod. Pokud bychom byli v rozporu s územním plánem, zcela jistě bychom nemohli obdržet již platné souhlasné stanovisko Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně,“ uvedl s tím, že firma se nebrání komunikaci s místními obyvateli.