A po jednání se mohli usmívat. Nejen Lípa, ale i všech šest zvolených kandidátů do výkonného výboru bylo z Fevoluce. Delegáti valné hromady odhlasovali změny téměř ve všem, o čem rozhodovali. Z předchozího vedení pokračuje pouze Josef Setnička v revizní komisi.

Nečekanou komplikaci řešila notářka

V samotném kulturním domě bylo před začátkem cítit mírné napětí. Začalo se se zdržením, kontrola dokladů u prezence byla důkladná, kandidáti na sále seděli odděleně od delegátů s hlasem rozhodujícím. Valnou hromadu zahájil předseda OFS Beroun Jan Knotek, který všechny přivítal včetně generálního sekretáře FAČR Jana Paulyho. „Je to asi osmá valná hromada, kterou teď absolvuji. Musím poděkovat Janu Knotkovi, který nekandiduje na předsedu, a také sekretáři Petru Milfaitovi. Vždycky s nimi byla perfektní spolupráce,“ uvedl Jan Pauly.

Na valnou hromadu dorazilo pětačtyřicet delegátů z padesáti možných. Nepřijeli pouze zástupci Srbska, Vižiny, Osova, Běštína a Rpet. „Je to špatné, že tu nejsou, asi je to nezajímá,“ kritizovali někteří delegáti přístup nezúčastněných klubů. Po zvolení mandátové komise přišla nečekaná přestávka. U dvou klubů byly zjištěny nedostatky, takže ke slovu se dostala přítomná notářka Andrea Cafourková. „ To je jak při prezidentských volbách,“ zlobil se jeden z delegátů. Zbylých třiačtyřicet delegátů pak rozhodovalo o tom, jestli Osek a Chodouň mohou pokračovat, což se po prohlasování stalo.

Valná hromada pak pokračovala schváleným programem a mikrofonu se chopil Jan Knotek, který mluvil ve své zprávě o tom, jak pracoval výkonný výbor v posledních čtyřech letech. „Jednou z povedených věcí bylo vytvoření dvou čtvrtých tříd. Schází nám bohužel Grassroots manager pro mládež. Připravili jsme projekt se sousedním Kladenskem, ale zatím ho zhatila covidová doba. Stav rozhodčích začíná být tristní, někteří skončili kvůli věku nebo zaměstnání, další kvůli urážkám od diváků či hráčů. Měli jsme připravené čtyři nové sudí, uvidíme, jestli se po nucené přestávce zapojí,“ řekl mimo jiné Knotek. Při schvalování jeho zprávy se jeden delegát zdržel, další byli pro.

„Zprávu o hospodaření obdrželi sekretáři mejlem do klubů,“ pokračoval v dalším bodu jednání předsedající Petr Milfait. Tuto zprávu stejně jako následnou zprávu revizní komise schválili delegáti stoprocentně.

Novým předsedou je Ondřej Lípa

Zatímco do této chvíle byli delegáti téměř za jedno, přišla chvíle, kdy se dalo očekávat, že už tomu tak nebude. V 11:48 začala volba předsedy. Nejprve se představili oba kandidáti.

„Mrzí mě, že před volbami se děly některé věci, které se udály. Nicméně se můžete rozhodnout svobodně, bez nějakých tlaků. Věřím, že se budete rozhodovat podle svého úsudku,“ řekl na začátku svého proslovu Ondřej Lípa, který připomněl setkání se zástupci klubů a také se krátce představil. Lípa mluvil také o svém týmu kandidátů. „Děti jsou budoucností fotbalu, zaměříme se i na ně,“ zmínil také první z kandidátů na předsedu, jenž popřál všem brzký návrat na hrací plochu.

Ondřej Lípa je novým předsedou OFS Beroun.
V berounském fotbalovém svazu nezůstal kámen na kameni

Druhý kandidát na předsedu Václav Kudrna mluvil bez mikrofonu, který předtím občas nepříjemně pískal. Na začátku se důrazně ohradil proti osočování z toho, že je proberbrovská struktura. „Na okrese si všichni děláte fotbal sami a také sami rozhodujete o tom, jak fotbal bude vypadat. Jsem rád, že dojde k okysličení fotbalových struktur a v případě mého zvolení se těším na to, jak budeme dělat fotbal společně. Pomoci může i můj pracovní přesah,“ uvedl Kudrna.

Kandidáta nominovaného Královým Dvorem podpořil na dálku i uchazeč o funkci předsedy celé FAČR Karel Poborský. „Vaška dobře znám ze spolupráce a je vhodným kandidátem na předsedu,“ zaznělo z videopozdravu od legendy českého fotbalu.

Ve 12:06 začali delegáti vhazovat postupně hlasovací lístky. „Skončí to třicet ku patnácti pro Lípu,“ sděloval zaručené informace jeden z přítomných delegátů na základě svého průzkumu. Ve 12:49 přednesl předseda volební komise Michal Hejna tento výrok: „Všech pětačtyřicet hlasů bylo platných. Delegát číslo jedna Václav Kudrna získal šestnáct hlasů, delegát číslo dva Ondřej Lípa devětadvacet hlasů.“

Celý výkonný výbor zvolili nový

O předsedovi tedy bylo rozhodnuto, na řadu přišla volba kandidátů do výkonného výboru. Před jejím zahájením byla potvrzena skutečnost, že se kandidatury vzdal Štěpán Beránek, a také Milan Exner, což ověřovala notářka s dotyčným po telefonu. Ve 14:08 sdělil předseda volební komise verdikt, že 44 hlasovacích lístků bylo platných, 1 neplatný.

Tady je pořadí kandidátů podle získaných hlasů: 30 – Daniel Zítka, 28 – Martin Košťálek, 27 – Jaromír Frühling, František Palek, 25 – Josef Tůma, 23 – Miroslav Sojka, 16 – Ivan Marx, Vlastimil Pecka, 15 – Marek Hlavatý, Jan Knotek, Petr Lacina, Michal Palek, 14 – Jan Kopic, 4 – Ivan Sýkora, 1 - Milan Exner.

Prvních šest bude pracovat ve výkonném výboru, všichni byli na kandidátce Fevoluce.

Do revizní komise poté všemi hlasy zvoleni všichni tři navrhovaní Monika Klimentová, Josef Setnička a Jan Šlégr.

Brankář pražské Slavie Ondřej Kolář
Další chyba hvězdného brankáře. Co se to s Kolářem děje?

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří mě poslali do fotbalového důchodu,“ usmíval se při svém příspěvku Jan Knotek a dodal: „Rád jsem s vámi všemi spolupracoval a co bylo mezi námi špatného, na to zapomeneme a budeme si pamatovat, co jsme zažili pěkného. Novému předsedovi a novému výboru blahopřeji a doufám, že budou hodně úspěšní.“

Knotkovi delegáti zatleskali stejně jako dalšímu diskutujícímu novému předsedovi Ondřeji Lípovi. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří hlasovali. Doba je teď hektická a stejné to bylo i před valnou hromadou. Určitě se budu v brzké době sejít postupně se všemi zástupci klubů a se všemi budeme jednat na stejné úrovni,“ řekl nový nejvyšší muž fotbalu na Berounsku.

Sekretářem Milfaitem cloumaly emoce

Ještě před samým závěrem přišel s hodně emotivním příspěvkem v diskuzi sekretář Petr Milfait. „Já bych chtěl poděkovat všem, se kterými jsem spolupracoval, někteří nejsou přítomní, tak alespoň na dálku, ale tady osobně Petru Lacinovi, Vlastovi Peckovi a hlavně Honzovi Knotkovi. Mrzí mě, že už s těmito lidmi pracovat nebudu. Je to pro mě emotivní, prosím, omluvte mě,“ rozhovořil se dojatý Milfait.

„Na závěr bych chtěl říci, že to, co se tady v poslední době událo, paní notářka a paní Klimentová jako dámy prominou, byl hnus. Využívám této příležitosti k tomu, abych se tady před vámi všemi vyjádřil ke článku populárního internetového periodika, kde bylo nakydáno hodně špíny, což se dotklo i mě osobně jako sekretáře okresního fotbalového svazu. Psalo se tam v tom duchu, že údajné pomluvy proti Fevoluci se šíří z PC komputeru fotbalového svazu. Jelikož s tím počítačem dělám především já, tak se absolutně distancuji proti tomuto lživému prohlášení a víc už to nebudu komentovat. Děkuji ještě jednou všem, se kterými jsme dělali a momentálně v sobě budu hledat sílu, jestli budu pokračovat dál,“ vyjádřil se v diskuzi Petr Milfait, který poté, co už nebyly žádné příspěvky, z pozice předsedajícího valnou hromadu ukončil.