„S ohledem na protiepidemická opatření nařízená Vládou České republiky, znemožňující konání Valné hromady OFS Beroun dne 16. ledna rozhodl Výkonný výbor OFS Beroun „per rollam“ o odložení termínu konání této VH na termín 13. 2. od 10 hodin (prezence od 8:00 hodin) v Kulturním domě na Tmani (K Sídlišti 50, 267 21, Tmaň),“ seznámil fotbalovou veřejnost svaz na svém oficiálním webu.

Jak jsme již avizovali, jedná se o volební akt, takže pozornost bude soustředěna do Tmaně větší než obvykle.

„Na této valné hromadě se bude volit předseda OFS Beroun, členové výkonného výboru OFS Beroun a členové revizní komise OFS Beroun. Každý členský oddíl / klub má právo předložit VH návrhy na výše uvedené funkce. Kandidatury na všechny volené funkce se předkládají pouze písemně, a to poštou doporučeným dopisem či osobním doručením sekretáři OFS Beroun (Petr Milfait – mobil 737 318 428). Nejpozdější datum podání kandidatury je 1 týden před konáním valné hromady, tj. do pátku 5. února 2021 (16 hodin). Registrace kandidátů se řídí čl. 16, odst. 2, písm. a,b,c Stanov OFS Beroun. Návrh programu a ostatní záležitosti zůstávají beze změny, tedy stejně, jako v případě původního termínu konání VH,“ uvádí OFS Beroun.

Kdo bude tedy kandidovat? „Podané návrhy kandidátů na členy volených orgánů OFS Beroun zůstávají v platnosti, pokud však daný kandidát neoznámí OFS svůj nesouhlas s kandidaturou, stejně tak klub, který kandidáta navrhl, prostřednictvím svého statutárního zástupce takový návrh nestáhne. Obě možnosti lze oznámit OFS písemně prostřednictvím e-mailové komunikace na e-mail info@ofsberoun.cz,“ upřesňuje vedení svazu, které dodává informaci k delegacím: „Potvrzené delegační listy zůstávají v platnosti od data původního termínu konání valné hromady, tedy 16. 1. 2021. Kluby jej nemusí znovu vyplňovat, pokud nevysílají jiného kandidáta.“