Bývalý trenér především v Rudné a Drahelčicích navštěvuje často také berounské trávníky, patří k pravidelným čtenářům Deníku. Úspěšný byl několikrát v Tip lize Berounského deníku. Ladislav Fekete poznal fotbal i z funkcionářské stránky na Praze-západ, takže jeho pohled je zajímavý:

„S pozorností sleduji Vaše články o současné situaci v českém fotbale. Rád bych se pozastavil nad situací, zda mají-li rozhodčí býti obsazováni do funkcí. To, že prakticky řídili chod okresních, krajských a i celorepublikových fotbalových svazů je pravdou a dnes se to proti nim otáčí. Ale také je pravdou, že jim k tomu sami pomohli funkcionáři oddílu tím, že nebyli schopni ve větší míře kandidovat do fotbalových svazů. Je pravdou, že jim šlo hlavně o prosperitu svých klubů. Našli se však i funkcionáři, kteří svedli obojí. Rozhodčí to měli jednodušší, většinou nebyli zapojeni do práce v oddílech a navíc aby mohli karierně postupovat, byli i do práce ve svazech nuceni.

Kandidát do VV OFS Beroun Marek Hlavatý.
Marek Hlavatý: Vadí mi názory lidí, kteří nemají bližší informace

Ze svého působení ve funkci předsedy STK a člena výboru vím o čem mluvím. V té době jsme byli funkcionáři oddílů v drtivé menšině proti rozhodčím. Oddíly kritizovaly práci svazu, ale aby razantně vystoupily a vzaly odpovědnost do svých rukou, na to neměly patřičnou odvahu. Přesto i v řadách rozhodčích bylo hodně těch, kteří svoji práci vykonávali poctivě a bez osobních zájmů.

Nechci být obhájcem rozhodčích, vždyť jsem byl i jejich velkým kritikem a několikrát jsem byl vykázán jako trenér z lavičky. Chci jen poukázat jen na to, jak to dříve fungovalo. Proto vítám, že situace, která aférou pana Berbra nastala, přivála do fotbalového dění mnoho funkcionářů a bývalých hráčů.

S pozdravem Sportu zdar a fotbalu zvlášť,“

Ladislav Fekete, Rudná