Deníku se zatím podařilo vyzpovídat Ondřeje Lípu a Štěpána Beránka, kterým děkujeme za vstřícnost. Věříme, že se podaří do valné hromady, která je plánována nově na 13. února, vyzpovídat i další.

KANDIDÁTI do funkce předsedy výkonného výboru OFS: KNOTEK Jan (narozen 1964, bydliště Tetín), LÍPA Ondřej (1981, Praha, podle Deníku Vysoký Újezd).

KANDIDÁTI do funkce člena výkonného výboru OFS: BERÁNEK Štěpán (1986, Beroun), EXNER Milan (1970, Králův Dvůr), FRÜHLING Jaromír (1970, Tmaň), KOŠŤÁLEK Martin (1979, Březová), LACINA Petr (1975, Praha), MARX Ivan (1950, Beroun), PALEK František (1982, Drozdov), PECKA Vlastimil (1955, Beroun), SOJKA Miroslav (1962, Hořovice), SÝKORA Ivan (1947, Beroun), TŮMA Josef (1954, Loděnice), ZÍTKA Daniel (1975, Žebrák).

KANDIDÁTI do funkce člena revizní komise OFS: KLIMENTOVÁ Monika (1975, Liteň), SETNIČKA Josef (1944, Beroun), ŠLÉGR Jan (1968, Beroun).

„Každý členský oddíl / klub má právo předložit valné hromadě návrhy na výše uvedené funkce. Kandidatury na všechny volené funkce se předkládají pouze písemně, a to poštou doporučeným dopisem či osobním doručením sekretáři OFS Beroun (Petr Milfait – mobil 737 318 428). Nejpozdější datum podání kandidatury je 1 týden před konáním VH, tj. do pátku 5. února 2021 (16 h.). Registrace kandidátů se řídí čl. 16, odst. 2, písm. a,b,c Stanov OFS Beroun,“ uvádí OFS Beroun.