Úřední zprávy OFS Beroun:

Z jednání STK + KM

1. Výsledky soutěží:
Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno (viz internet).
Pozn.: s výhradou zápasů OP č. 2005, III. A č. 2001 a III. A č. 2005 – chybí Zápisy o utkání.

Výsledky přípravek – viz internet

2. Pokuty:
Tlustice – 1.000,- Kč – porušení RS čl.12 nedelegování pom. rozhodčího v utkání IV. B č.1804
Karlštejn – 100,- Kč – porušení RS čl.12 – neúplné vyplnění zápisů z turnajů OP ml. přípravek (pozdní zaslání)

3. Schválené dohody:
Liteň / Zadní Třebaň – Hýskov – OPmlŽ – č. 1702 – čtvrtek – 22.5. 2014 – 17:30 hod. – hř. Liteň

4. SOUPISKY a SEZNAMY žáků a přípravek:
- KM dopisuje do seznamu hráče - starší přípravka – Vikus Ondřej, Kotlár Patrik (oba Králův Dvůr)
- KM dopisuje do seznamu hráčky - starší žáci – Komendová Alena, Otřísalová Nela (obě Nižbor)
- KM dopisuje do seznamu hráče – mladší přípravka: Štycha Adam, Kolář Antonín (oba Karlštejn A)
- KM dopisuje do seznamu hráče: mladší přípravka: Liška Filip, Holečková Nikol, Holeček Ondřej, Holeček Daniel, Holeček Tomáš, Směšný David, Nosek Martin (všichni Karlštejn B)

5. TURNAJ - MOS – U12 :
Okresní výběr U12 vyhrál krajské finále a získal právo reprezentovat Středočeský kraj na republikovém finále v Roudnici nad Labem (20-21. května 2014)

6. Upozornění pro oddíly:,
- STK upozorňuje oddíly, že případné dohody o předehrání posledních dvou kol soutěží budou povolovány s ohledem na nařízení utkání STK tam, kde se bude hrát o postup, příp. o sestup a dále dle možností obsazovacího úseku.

7. Rpety
- Do příští schůze KM ve středu 14.5. 2014 dodá oddíl Rpety soupisky hráčů z turnaje ml. přípravek ze dne 20.4. 2014 pod zastavením činnosti oddílu !!! Dále oddíl předloží kopii podacího lístku o odeslání zápisu Českou poštou.

8. Okresní výběry - U11:
- zúčastní se krajského finále v Praze na Strahově v úterý 27. května 2014. Nominace a trasa autobusu bude uvedena v příštích úředních .zprávách !!!

9. Okresní výběry - U12:
- zúčastní se republikového finále v Roudnici nad Labem ve dnech 20.-21 .5. 2014 . Nominace a trasa autobusu bude uvedena v příštích úředních zprávách !!!

10. Oficiální názvy klubů:
Oficiální názvy klubů v souladu s databází FAČR – viz www.ofsberoun.cz

Z jednání DK

7.5. 2014
NEPODMÍNĚNĚ:
Tomsa Petr – Hýskov – 6 soutěžních utkání + pokuta 300,- Kč – DŘ čl.11/3b
Štětka Martin – VD – Hýskov – 8 soutěžních utkání – zákaz výkonu všech funkcí se vstupem na hráčskou lavici - DŘ čl.11/3b
Vůjta Ondřej – Svatá – 4 soutěžní utkání – DŘ čl.13/1b
Veselý Petr st. – Chlumec – 6 soutěžních utkání – DŘ čl.11/2b

POKUTA:
FK Stejstav HÝSKOV – 1.000,- Kč – nesportovní chování funkcionářů a příslušníků družstva
ŽÁDOST:
Chrz Jan – Kublov, Nič Jan – Chrustenice, Kaňka Tomáš – Tetín – všichni – žádosti se vyhovuje – zbytek trestu, tj. 1 týden nepodmíněně se mění na 1 týden s podmínkou do 30.9. 2014
Z jednání KR
Informace Přešetřujícího úseku:
Při kontrolách Zápisů o utkání jsou zjišťovány následující chyby a nedostatky:
- RO nedostatečně kontrolují RP hráčů a údaje v zápisech, v ojedinělých případech byla zjištěna chybná jména nebo ID v porovnání s ústřední registrací;
- při utkání B-družstev není uváděno, zda byla předložena soupiska A-družstva;
- v případě předložení soupisky není uváděn výsledek její kontroly;
- přestupky vyloučených příp. napomínaných hráčů nejsou dostatečně přesně a podrobně popisovány; obdobně je tomu při vykázání diváka z hlediště – nestačí formulace „nevhodné (neustálé) pokřikování";
- není uváděn důvod nastavení doby hry;
- není uváděn počet pořadatelů;
- při startu žáka nebo dorostence v brýlích není uváděno, zda má oddíl k dispozici předepsané písemné prohlášení rodičů.
Výše uvedené nedostatky nejsou příliš časté, ale přesto je nutné věnovat větší pozornost plnění povinností RO nejen při samotném řízení utkání. Nejzávažnější z výše uvedených nedostatků jsou s jednotlivými rozhodčími projednávány individuálně.

OBSAZENÍ ROZHODČÍCH:

OFS Beroun - 9. - 11.5. 2014 - úřední začátek v 17:00 hodin
OP 2 1 0 1 Zadní Třebaň - Loděnice B So Vlachopulos, Bidšovský, Závora
21.kolo 2 1 0 2 Praskolesy - Nižbor So Špicl J., Vodička, Špicl M.
2 1 0 3 Chlumec - Karlštejn Ne Bidšovský, Krbec, Špicl M.
2 1 0 4 Tlustice - ČL-U Beroun B So Šnajdr, Palek, Belanský
2 1 0 5 Osek - Všeradice So Hájek, Spiegl, Plecitý
2 1 0 6 Trubín - Komárov Ne Mázdra, Vlachopulos, Pánek
2 1 0 7 Neumětely - Stašov So Marx, Pos, Veverka
III.A 2 1 0 1 Zdice B - Nový Jáchymov Ne Špicl J.
21.kolo 2 1 0 2 Lužce - Nižbor B Ne Chvátal
2 1 0 3 Tmaň - Broumy So 10:15 Plecitý
2 1 0 4 Libomyšl - Chyňava So Obr. pořadí Mázdra
2 1 0 5 Hudlice - Mořina Ne Pos
2 1 0 6 Svatá - Vysoký Újezd Ne Kareš
2 1 0 7 Cembrit Beroun - Tetín Ne 10:15 Palek
III.B 2 1 0 1 Újezd - Březová So Kros
21.kolo 2 1 0 2 Chaloupky - Rpety So 14:00 Komárov Spiegl
2 1 0 3 Drozdov - Zaječov So Kareš
2 1 0 4 Žebrák B - Hostomice B Ne Šnajdr
2 1 0 5 Podluhy - Lochovice So Sekerka
2 1 0 6 Felbabka - Cerhovice B So Pánek
2 1 0 7 Neumětely B - Běštín Ne 14:00 Hájek
IV.A 1 7 0 1 Mořinka - Králův Dvůr B So Lužce Koza
17.kolo 1 7 0 2 Liteň - Zdejcina So 14:00 Chvátal
1 7 0 3 Chrustenice - Srbsko So Krbec
1 7 0 4 Hýskov B - Stašov B Ne Sekerka
1 7 0 5 Chodouň - Tetín B Ne 10:15 Kros
IV.B 1 9 0 1 Újezd B - Osov Ne Vodička
19.kolo 1 9 0 2 Praskolesy B - Rpety B Ne Závora
1 9 0 3 Drozdov B - Vižina Ne Kros
1 9 0 4 Tlustice B - Všeradice B Ne Koza
1 9 0 5 Osek B - Komárov B Ne Belanský
1 9 0 6 volno - Kublov
OPD 1 7 0 1 Zdice - Zaječov So 10:15 Závora
17.kolo 1 7 0 2 Újezd - volno
1 7 0 3 Drozdov B - Všeradice So 14:30 Kareš
1 7 0 4 volno - Komárov
1 7 0 5 Neumětely - Chyňava / Nižbor So 14:00 Veverka
OPStž 1 7 0 1 Zdice - Loděnice Ne 15:00 Špicl J.
17.kolo 1 7 0 2 Praskolesy - Nižbor / Chyňava So 14:30 Špicl M.
1 7 0 3 Podluhy / Rpety - volno
1 7 0 4 Tlustice - Komárov So 14:30 Belanský
1 7 0 5 Neumětely - Tetín Ne 11:00 Hájek
OPMlžA 1 7 0 1 Zdice - Králův Dvůr Pá 17:30 Pos
17.kolo 1 7 0 2 Liteň / Zadní Třebaň - Hýskov ČT 17:30 Liteň 22.5.
1 7 0 3 ČL-U Beroun C - Všeradice Pá 17:30 UMT-Máchovna Rylich
1 7 0 4 Chyňava - Rudná / Drahelčice Pá 17:30 Chvátal
1 7 0 5 ČL-U Beroun B - Hudlice Pá 17:30 UMT-Máchovna Zuska
OPMlžB 1 7 0 1 Rpety / Podluhy - Zaječov Pá 17:30 Rpety
17.kolo 1 7 0 2 Hořovicko - Libomyšl Pá 17:30 Bzová Šnajdr
1 7 0 3 Žebrák - Lochovice Pá 17:30 Kros
1 7 0 4 Osek - Cerhovice / Drozdov Pá 17:30 Plecitý
1 7 0 5 Neumětely - Komárov Pá 17:30
OFS Beroun - 16. - 18.5. 2014 - úřední začátek v 17:00 hodin
OP 2 2 0 1 Loděnice B - Neumětely Ne Koldová, Palek, Bican
22.kolo 2 2 0 2 Stašov - Trubín So Sekerka, Bidšovský, Knotek
2 2 0 3 Komárov - Osek So Palek, Špicl J., Špicl M.
2 2 0 4 Všeradice - Tlustice So Egrt, Kros, Vodička
2 2 0 5 ČL-U Beroun B - Chlumec Ne UMT-Máchovna Hájek, Pánek, Pos
2 2 0 6 Karlštejn - Praskolesy So Mázdra, Marx, Veverka
2 2 0 7 Nižbor - Zadní Třebaň So Spiegl, Šnajdr, Krbec
III.A 2 2 0 1 Nový Jáchymov - Cembrit Beroun Ne Kareš
22.kolo 2 2 0 2 Tetín - Svatá So Vlachopulos
2 2 0 3 Vysoký Újezd - Hudlice Ne Kros
2 2 0 4 Mořina - Chyňava Ne Bidšovský
2 2 0 5 Libomyšl - Tmaň So Koza
2 2 0 6 Broumy - Lužce Ne Špicl J.
2 2 0 7 Nižbor B - Zdice B Ne 14:00 Sekerka
III.B 2 2 0 1 Březová - Neumětely B So 14:00 Bzová Plecitý
22.kolo 2 2 0 2 Běštín - Felbabka Ne 14:00 Krbec
2 2 0 3 Cerhovice B - Podluhy So Belanský
2 2 0 4 Lochovice - Žebrák B So Chvátal
2 2 0 5 Hostomice B - Drozdov So 14:00 Knotek
2 2 0 6 Zaječov - Chaloupky So Koldová
2 2 0 7 Rpety - Újezd So Hájek
IV.A 1 8 0 1 Králův Dvůr B - Chodouň So Závora
18.kolo 1 8 0 2 Tetín B - Hýskov B Ne Marx
1 8 0 3 Stašov B - Chrustenice Ne 10:15 Koza
1 8 0 4 Srbsko - Liteň Ne Závora
1 8 0 5 Zdejcina - Mořinka Ne Vlachopulos
IV.B 2 0 0 1 Osov - volno
20.kolo 2 0 0 2 Kublov - Osek B Ne Veverka
2 0 0 3 Komárov B - Tlustice B Ne Plecitý
2 0 0 4 Všeradice B - Drozdov B Ne 14:00 Chvátal
2 0 0 5 Vižina - Praskolesy B So 14:00 Vodička
2 0 0 6 Rpety B - Újezd B Ne 14:00 Pos
OPD 1 8 0 1 Zaječov - Neumětely So 14:00 Koldová
18.kolo 1 8 0 2 Chyňava / Nižbor - volno
1 8 0 3 Komárov - Drozdov B So 10:15 Spiegl
1 8 0 4 Všeradice - Újezd So 14:00 Kros
1 8 0 5 volno - Zdice
OPStž 1 8 0 1 Loděnice - Neumětely Ne 15:00 Bican
18.kolo 1 8 0 2 Tetín - Tlustice Ne 14:30 Marx
1 8 0 3 Komárov - Podluhy / Rpety Ne 14:30 Plecitý
1 8 0 4 volno - Praskolesy
1 8 0 5 Nižbor / Chyňava - Zdice So 14:30 Nižbor Krbec
OPMlžA 1 8 0 1 Králův Dvůr - ČL-U Beroun B Po 17:30 19.5. Koza
18.kolo 1 8 0 2 Hudlice - Chyňava Pá 17:30 Veverka
1 8 0 3 Rudná / Drahelčice - ČL-U Beroun C Pá 17:30 Rudná
1 8 0 4 Všeradice - Liteň / Zadní Třebaň Ne 12:00 Chvátal
1 8 0 5 Hýskov - Zdice Pá 17:30 Chvátal
OPMlžB 1 8 0 1 Zaječov - Neumětely Pá 17:30 Plecitý
18.kolo 1 8 0 2 Komárov - Osek Pá 17:30 Kareš
1 8 0 3 Cerhovice / Drozdov - Žebrák Pá 17:30 Cerhovice
1 8 0 4 Lochovice - Hořovicko Pá 17:30
1 8 0 5 Libomyšl - Rpety / Podluhy Pá 17:30

Nábor nových rozhodčích:
– KR OFS Beroun pořádá nábor nových rozhodčích. Případní uchazeči se mohou hlásit u sekretáře OFS (mobil: 737 318 428).