Losovací aktiv v Praskolesích přinesl i předání pohárů nejúspěšnějším v uplynulé sezóně.

Více z aktivu a jednotlivá přidělená čísla přináší úterní tištěný Berounský deník.