Z jednání STK + KM
1. Losovací AKTIV oddílů pro sezónu 2014 - 2015:
- pátek 18.7. 2014 – Tetín – rozdělení týmů s přidělenými čísly do jednotlivých soutěží vč. hracích dnů

Okresní přebor - ZMĚNA:
1. Loděnice B (ne), 2. ČL-U Beroun B (ne - hlášenky), 3. Komárov (so), 4. Všeradice (so), 5. Chyňava (so), 6. Žebrák (so), 7. Tlustice (so), 8. Drozdov (so), 9. Trubín (ne), 10. Osek (so), 11. Stašov (so), 12. Neumětely (so), 13. Chlumec (ne), 14. Zadní Třebaň (so).
III. třída – skupina A:
1. Nový Jáchymov (ne), 2. Cembrit Beroun (ne – 10:15), 3. Tetín (so), 4. Svatá (ne), 5. Tmaň (so – 10:15), 6. Lužce (ne), 7. Chodouň (ne – 10:15), 8. Hudlice (ne), 9. Zdice B (ne), 10. Nižbor B (ne – 14:00), 11. Králův Dvůr B (so), 12. Vižina (so – hř. Řevnice), 13. Vysoký Újezd (ne), 14. Karlštejn (so).
III. třída – skupina B:
1. Běštín (ne – 14:00), 2. Cerhovice B (so), 3. Hostomice B (so – 14:00), 4. Všeradice B (ne), 5. Praskolesy (so), 6. Podluhy (so), 7. Felbabka (so), 8. Újezd (so), 9. Rpety (so), 10. Chaloupky (so -3 hod., hř. Komárov), 11. Lochovice (so), 12. Neumětely B (ne – 14:00), 13. Broumy (ne), 14. Březová (so -3 hod., hř. Bzová).
IV. třída – skupina A:
1. Mořina (ne), 2. Liteň (so), 3. Tetín B (ne), 4. Chrustenice (so), 5. Chyňava B (ne), 6. volno, 7. Srbsko (ne), 8. Osov (so -3 hod.), 9. Zdejcina (ne), 10. Vižina B (so -3 hod.).
IV. třída – skupina B:
1. Zaječov (so), 2. Libomyšl (so), 3. Komárov B (ne), 4. Žebrák B (ne), 5. Tlustice B (ne), 6. Drozdov B (ne), 7. Újezd B (ne), 8. Osek B (ne), 9. Lochovice B (ne), 10. Stašov B (ne – 10:15).
Okresní přebor - dorost:
1. Zaječov (ne – 10:15), 2. Strašice (ne – 10:15), 3. Komárov (so – 10:15), 4. Všeradice (so -3 hod.), 5. Chyňava / Nižbor (ne – 10:15, hř. Chyňava), 6. Újezd (so -3 hod.), 7. Zdice (so – 10:15), 8. Zbiroh (so – 10:15), 9. volno, 10. Neumětely (so -3 hod.).
Okresní přebor – starší žáci:
1. ČL-U Beroun B (hlášenky), 2. Zadní Třebaň / Liteň (so -3 hod), 3. Komárov (ne -2,5 hod.), 4. Praskolesy (so -2,5 hod.), 5. Tlustice / Drozdov (so -2,5 hod.), 6. Podluhy / Rpety (so -2,5 hod.), 7. Zdice / Chodouň (ne -2,5 hod.), 8. Nižbor (ne -2,5 hod.), 9. Králův Dvůr B (ne – 10:15), 10. Neumětely (ne – 11:00).
Okresní přebor – mladší žáci – skupina A:
- pokud není uvedeno jinak, hrací den je pátek v úředním termínu:
1. Loděnice, 2. Liteň / Zadní Třebaň (st – vždy před hracím víkendem), 3. Rudná, 4. Hudlice, 5. Chyňava, 6. ČL-U Beroun B (UMT – Máchovna), 7. Králův Dvůr (po - vždy po hracím víkendu), 8. Nižbor, 9. volno, 10. Hýskov.
Okresní přebor – mladší žáci – skupina B:
- hrací den je pátek v úředním termínu:
1. Lochovice / Praskolesy, 2. Hořovicko (hř. Bzová), 3. Žebrák, 4. Chodouň / Zdice, 5. Rpety / Podluhy, 6. Osek, 7. Cerhovice / Drozdov, 8. Neumětely / Všeradice.
Okresní přebor – starší přípravka:
ČL-U Beroun, Cerhovice / Drozdov, Felbabka, Hořovicko, Hostomice, Hudlice, Chrustenice / Mořinka, Chyňava, Komárov, Králův Dvůr, Liteň / Zadní Třebaň, Loděnice, Lochovice / Praskolesy, Nižbor, Osek, Rpety, Tetín, Žebrák.
Okresní přebor – mladší přípravka:
ČL-U Beroun A a B, Drozdov A a B, Felbabka, Hořovicko, Hýskov, Chrustenice, Karlštejn, Komárov, Králův Dvůr, Libomyšl, Loděnice A a B, Lochovice, Mořinka, Všeradice, Zdice.
Pozn.: Losovací aktivy obou věkových kategorií s rozdělením do skupin teprve proběhnou (13.8. 2014 – 16:30 hodin).
U složených mládežnických družstev se hraje na hřišti klubu, který je uveden na prvním místě.

2. ZMĚNA – rozlosování – OP muži:
č. 2 – ČL-U Beroun B (neděle) – UMT – Máchovna – hlášenky
č. 13 – Chlumec (neděle)
3. Termínová listina – podzim 2014 / 2015:
- ke stažení k dispozici na www.ofsberoun.cz – sekce DOKUMENTY
4. Začátky mistrovských soutěží:
Okresní přebor + III. třídy – víkend 23.-24.8. 2014
IV. třídy, dorost, st. a ml. žáci – víkend 30.-31.8. 2014
Přípravky – víkend – 6.-7.9. 2014
5. Pohár – okresní kolo – 2014 / 2015:
1. kolo – víkend – 16.-17.8. 2014 – 17:30 hodin:
Chodouň – Tetín (ne – 10:15), Nový Jáchymov – Chyňava (ne), Osov – Tmaň (so), Zaječov – Osek (so), Praskolesy – Podluhy (ne), Lochovice – Komárov (so), Broumy – Újezd (ne).
V prvním kole mají volno: Drozdov, Chlumec, Neumětely, Stašov, Tlustice, Trubín, Všeradice, Zadní Třebaň, Žebrák.
6. Pokuty – viz RMS 2014 / 2015 – Sazebník pokut (SP):
Mořinka – 5.000,- Kč – SP2
Hořovicko – 500,- Kč – SP8
7. Losovací aktiv starších a mladších přípravek – 2014 / 2015:
- středa – 13.8. 2014 od 16:30 hodin na OFS v Berouně.
Účast zástupců klubů, které se přihlásily do soutěží přípravek, POVINNÁ !!!
8. ROZPIS a ROZLOSOVÁNÍ soutěží pro sezónu 2014 / 2015:
- ke stažení k dispozici na www.ofsberoun.cz – sekce DOKUMENTY; rozlosování také na webu – viz odkaz:
http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/stredocesky/beroun/index.php
9. UPOZORNĚNÍ:
- STK a KM upozorňují všechny oddíly, aby si řádně před začátkem soutěží zkontrolovaly v databázi FAČR seznam všech svých členů !!!

10. Soupisky – výňatek z RMS (čl. 13):
Oddíly hrající vyšší soutěže odevzdají soupisku "A" týmu do zahájení okresních soutěží!
Oddíly, které mají v okresních soutěžích "A" i "B" družstva, jsou povinny předložit STK soupisky "A" družstev ve třech vyhotoveních na předepsaném tiskopise do středy 13. srpna 2014 (platí pro oddíly hrající první kolo Poháru), ostatní pak do středy 20. srpna 2014 do 15 hodin (!) na OFS (v jarní části soutěže do středy před prvním jarním kolem).
Na soupisce musí být abecedně uvedeno 11 hráčů, z nichž 1 musí být označen jako brankář.
Změny v soupisce je možno provést jen se souhlasem STK.

11. Soupisky – seznamy (KM):
Oddíly a kluby, které mají v mládežnických soutěžích dvě a více družstev v jedné kategorii, předloží soupisky a seznamy (složená družstva) takových družstev nejpozději do středy 27.8. 2014 /do 15 hodin/ na OFS. Hráči uvedení na Seznamu nesmějí nastoupit za jiné družstvo, než na kterém jsou uvedeni (jinak se jedná o neoprávněný start).
12. Hlášenky:
Oddíly a kluby, které mají v RS 2014/2015 uvedeny HLÁŠENKY, je předloží OFS do středy 6.8. 2014.
13. Členské karty – FAČR – dodatky:
Dodatky členských karet FAČR byly předány zástupcům oddílů na losovacím aktivu (18.7.2014 – Tetín).

14. Oficiální názvy klubů:
Oficiální názvy klubů v souladu s databází FAČR – viz www.ofsberoun.cz
15. Úprava registračního řádu FAČR - INFO:
VV FAČR schválil na svém zasedání dne 4.3. 2014 úpravu Registračního řádu FAČR
Článek I. odst. 2) Registračního řádu FAČR nově zní: Hráči může být registrační průkaz vystaven nejdříve v den,
kdy dovrší 5 let. Hráč může být platně registrován jen za jeden klub FA ČR s výjimkou institutu střídavého startu.
Hráč nesmí být zároveň registrován v zahraniční fotbalové asociaci.
Schválená změna nabývá platnosti a účinnosti dne 4. března 2014.

16. INFO:
- pro písemný styk používejte adresu:
Okresní fotbalový svaz Beroun, P.O. Box 112, Okružní 650, Beroun 266 01. Nepoužívejte zkratku OFS !!!
- pro e-mailovou korespondenci používejte výhradně adresu: info@ofsberoun.cz
- ROZPIS soutěží pro sezónu 2014 / 2015 vč. rozlosování byl zaslán sekretářům jednotlivých oddílů
a rozhodčím OFS Beroun elektronickou formou, umístěn je rovněž na webových stránkách OFS !

Z jednání KR
POZOR – důležité INFO:
Letní seminář – sobota – 2. srpna 2014 – 9:00 hodin – Tlustice (U Vlčků)
Náhradní letní seminář – středa – 13. srpna 2014 – 17:00 hodin – Žebrák (Restaurace Klub)
POZOR: rozhodčí si na seminář přinesou povinně finanční hotovost 1.000,- Kč – oproti této částce jim bude vydána nová kolekce dresů (viz RMS – čl.18/10) !!!
Fyzické prověrky – středa – 30. července 2014 – Žebrák (škola) – Belanský, Knotek, Koldová, Pánek, Palek, Spiegl, M. Špicl, P. Vlachopulos. Pozn.: nutné sportovní oblečení včetně obuvi na tartan – fyzické prověrky /Cooperův test – limit 2.000 metrů/ se nebudou opakovat.
Upozornění: náhradní seminář je určen pouze pro řádně omluvené RO /nemoc, zahraniční dovolená, vážné rodinné důvody/. Případné další info – Petr Hůla.
Nábor nových rozhodčích:
– KR OFS Beroun pořádá nábor nových rozhodčích. Případní uchazeči se mohou hlásit u sekretáře OFS
(mobil: 737 318 428).
-pm-