Kromě členů přišli i hosté a všichni mohli na začátku vyslechnout přivítání místopředsedy FC Bzová Pavla Sojky. Ten zdůraznil, jak je hromada důležitá a dal hlasovat o programu. Vněm nejprve zhodnotil uplynulé období předseda Vojtěch Vaněk, který svojí řeč přednesl vsedě: „Omlouvám se všem, že budu sedět, ale jsem po operaci kolena.“ Jeho řeč byla jasná a srozumitelná. „Dohromady se dávají i jiné celky. My jsme asi překonali sami sebe, když jsme dostali do Bzové divizi,“ zdůraznil Vaněk. Kromě obvyklého zhodnocení sezóny poděkoval i sponzorům, kteří pomáhali jak finančně, tak technicky kzajištění chodu klubu. „Už na podzim jsme zajišťovali společně sHořovicemi zápasy dalších celků. Zvládli jsme to vcelku dobře,“ připomenul bzovský předseda. Ten nezapomněl ani na docházku členů výboru, které za jejich aktivitu pochválil. Poté došlo na zprávu o hospodaření, kterou přednesl Martin Ryska. Pak se dostal ke slovu generální manažer FC Bzová Václav Míšek. Ten ve své řeči vysvětlil kroky, které vedou ke sloučení sHořovicemi. „Od příštího ročníku je potřeba mít při účasti vdivizi čtyři mládežnická mužstva vsoutěžích, přičemž ze dvou se dá vyplatit. Uvažovali jsme také o tom, že se spojíme snějakým menším klubem vokolí, který má mládež, ale rozhodli jsme se, že by to nefungovalo. Proto jsme přistoupili kjednání sHořovicemi a včervnu jsme se na úrovni výborů dohodli. Už podzim nastínil, jak to bude fungovat a po splynutí obou klubu to určitě začne klapat ještě lépe,“ uvedl Míšek, který ještě podrobněji popsal techniku sloučení obou klubů.

Poté přišla ke slovu diskuze. Vté zazněl dotaz, jak to bude, když se spadne zdivize. „Z divize nespadneme,“ je si jistý Václav Míšek. „Když už by se to náhodou stalo, tak budeme hrát krajský přebor a za rok se vrátíme zpět. Všechno ale bude fungovat tak, jako bychom hráli divizi,“ dodal sekretář Miroslav Ryska. Vdiskuzi popřála hodně úspěchů také starostka Bzové Iva Fleischmannová, dále vystoupil předseda OVV ČSTV Ladislav Chramosta: „Věřím, že to tady půjde lépe než vBerouně,“ uvedl mimo jiné. „Poznal jsem hodně pracovitých lidiček, bez kterých se fotbal nedá dělat,“ řekl vdiskuzi předseda SK Hořovice Jan Bežó na adresu bzovského členstva.

Další fáze přišla ihned po diskuzi, a nebylo jí nic jiného, než přečtení návrhu usnesení, ve kterém zaznělo i to, co se očekávalo, sloučení sSK Hořovice a převedení všech práv a povinností FC Bzová na nový subjekt FK Hořovicko. Návrh usnesení byl jednomyslně přijat. Takže FK Hořovicko je z poloviny na světě, nyní jsou na řadě Hořovice. „Věřím, že to i vHořovicích dopadne dobře, všechny vás na jednání tamní valné hromady srdečně zvu. Pak už nás čeká další práce okolo fotbalu,“ uzavřel jednání Pavel Sojka.

Jan Bežó