Z jednání STK

Schválené výsledky okresních soutěží: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno.

Pokuty:
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu ČL-U Beroun ve výši 25,- Kč za neúplné nahlášení výsledku utkání OP č. 0404
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Srbsko ve výši 25,- Kč za neúplné nahlášení výsledku utkání III. A č. 0401
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Chrustenice ve výši 25,- Kč za nesprávné nahlášení střelců branek v mistr. utkání IV. A č. 0404
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Nižbor ve výši 100,- Kč za nepředložení soupisky v mistr. utkání III A č. 0406
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Tmaň ve výši 100,- Kč Důvod: fotografie na RP neodpovídá podobě a věku
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Tmaň ve výši 500,- Kč Důvod: nedostavení se na jednání STK
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Rpety ve výši 500,- Kč Důvod: neplnění čl. 23 RS - pořadatelé - nedodržení zákazu prodeje nápojů ve skleněných obalech během utkání

STK nařizuje: Rys Pa. - hráč VČS Tmaň - výměna fotografie na RP.

Schválená dohoda: Schvaluje se dohoda oddílu SK Rpety - utkání IV B č. 0702 Rpety B – Lochovice bude sehráno v neděli 5. 10. 2008 od 15.00 hodin ve Rpetech.

Předává se do DK: SK Rpety - Kadeřábek Jiří - hlavní pořadatel utkání III. B č. 0304. Důvod: Neplnění povinností hl. pořadatele.

Dopravní INFO:
- POZOR: o víkendech 20.-21.9. a 27.-28.9. bude v době od 7 do 18 hodin uzavřena silnice přes Zahořany směrem na Hudlice, Nový Jáchymov atd.!
- Hýskov upozorňuje na případné příjezdové komplikace při příjezdu k fotbalovému areálu. V případě nesnází volejte číslo 736 610 396 (R. Pergler).
- Osek upozorňuje na případné příjezdové komplikace při příjezdu k fotbalovému areálu. V případě nesnází volejte číslo 606 445 920 (V. Huml).

Různé:
- POZOR: pro písemný styk používejte pouze tuto adresu: OVV ČSTV - OFS, P.O. Box 112, Okružní 650, Beroun, 266 01
- POZOR: na internetových stránkách www. fotbal. cz (Kraje a okresy - Středočeský kraj - Beroun - Informace FS - Soubory ke stažení) jsou oddílům k dispozici potřebné tiskopisy (soupisky, žádosti, prohlášení, zápisy, hlášenky).

Z jednání DK

Potrestaní hráči - Nepodmíněně: Plašil M. - Praskolesy - DŘ 5a - 2 týdny - do 15.9. 2008, Velim Mi. - Liteň - DŘ 7b - 4 týdny - do 6.10. 2008, Špatenka P. - Svatá - DŘ 7b - 6 týdnů - do 20.10. 2008.

Podmíněně: Jambor L. - Z. Třebaň - 2 týdny, Palička J. - Z. Třebaň - 2 týdny, Klička J. - Trubín - 2 týdny, Houška P. - Karlštejn - 2 týdny, Ludvík P. - Svatá - 2 týdny (všichni do 31. 3. 2009), Kalina J. - Trubín - 4 týdny (do 30.4.2009)

Z jednání KM

Schválené výsledky okresních soutěží: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno.

Okresní výběry – U12: OFS Beroun - OFS Kladno 3:0 (1:0). Branky: Tikovský 2, Kokeš.
U13: OFS Beroun - OFS Kladno 1:3 (0:2). Branka: Kaya. Rozhodčí: Klečka, Červenka, Deraj, oba zápasy se hrály v Hýskově.
Ve středu 1. 10. 2008 hrají výběry další utkání Danone Cupu v Rakovníku. Odjezd autobusem po trase: Hořovice - Lidový dům - 13.15; Žebrák - čerpací stanice Charouz - 13.30; Zdice - u hřiště - 13.40; Králův Dvůr - sokolovna (u Tří zvonků) - 13.50; Beroun - U Černého koně - 14.00; Hýskov - u „Prefy“ - 14.05; Nižbor - U Lípy - 14.15. Návrat autobusem po stejné trase.

Všichni hráči si vezmou REGISTRAČNÍ PRŮKAZ, kartu zdravotní pojišťovny (může být kopie). Všichni hráči si navíc vezmou kopačky, chrániče, teplákovou soupravu a brankáři rukavice. Trenéři výběrů: ročník 1997 - Martin Pech, ročník 1996 - M. Koželuh a M. Lodeová. Pokud se nebude moci některý z hráčů dostavit (zranění, nemoc), je povinen se ihned omluvit předsedovi KM p. Marxovi na telefon 603 487 756! Pokud se hráč nebude moci dostavit pro zranění nebo nemoc, předloží na příští schůzi KM (tj. 8.10.) lékařské potvrzení!
Výběr OFS - ročník 1997: Neubauer Jan (Z. Třebaň), Vodička Alex (Drozdov), Bílý Jiří (Hýskov), Abraham Jiří (Komárov), Veselý Michal (Rpety), Kovač Robert, Suchý Martin, Řanda Zdeněk, Novotný Roman - brankář (všichni Loděnice), Malý Josef, Molnár Tibor, Pelc Vít, Tikovský Jaroslav (všichni Kr. Dvůr), Sklenář Vít - brankář, Markvart Lukáš, Břížďalová Daniela, Patera Zdeněk, Kokeš Martin (všichni ČLU Beroun). Náhradník Špicl Martin (Hostomice).

Výběr OFS - ročník 1996: Koželuh Tomáš, Melzer Patrik - brankář, Zbahna František, Beneš Jan, Kaya Claude (všichni Kr. Dvůr), Melín Tomáš (Loděnice), Lád David, Lád Jan, Řepka Tomáš (všichni Rpety), Nedbálek Patrik (Z. Třebaň), Chvojka Martin (Hostomice), Štochl Martin (Drozdov), Hejcman Dominik - brankář, Zuska Oldřich, Žáček Nikolas, Lorenc Jan, Kaniok Roman (všichni Beroun).

Nařízení termínu utkání: KM nařizuje změnu termínu utkání OP ml. žáků č. 0301 Zdice - Komárov. Utkání bude sehráno v úterý 23.9. 2008 od 16.30 hodin na hřišti ve Zdicích. Důvod: dle potvrzení ZŠ v Komárově jsou všichni hráči ve škole v přírodě.

Upozornění: Filipovská Tereza - hráčka Sn. Lochovice - kontrola RP po předložení rodného listu (nebo jiného dokladu s r.č.) - tyto náležitosti předložit KM ve středu 24. 9. 2008 v 16:00 pod zastavením činnosti hráčky a oddílu !

Různé: ČL-U Beroun „C“ - přihláška do soutěže OP st. přípravek - vzato na vědomí

Z jednání KR

Upozornění pro RO: Rozhodčí, kteří si dosud nevyzvedli změny pravidel, tak mohou učinit kdykoliv během úředních hodin sekretáře OFS (út 10-14, st 8-12 a 13-17).

Petr Milfait