Z jednání STK

Schválené výsledky okresních soutěží: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno, mimo viz. níže.

Neschválený výsledek utkání: STK neschvaluje výsledek utkání OP č. 1605 Neumětely - Tlustice! Do příštího jednání STK dne 23. 4. 2008 v 15.45 hodin se dostaví: Sekerka Pavel - rozhodčí utkání, Kubrycht Jaroslav - kapitán Neumětel a Dolínek Zdeněk - kapitán Tlustice. Výše jmenovaní se do jednání dostaví pod trestem pořádkové pokuty a zastavení činnosti!

Předává se do DK:
- Berdych Zdeněk - hlavní pořadatel SK Chyňava! Důvod: Neplnění povinností hl. pořadatele v mistr. utkání IV. A č. 1602!
- Zikán Luboš - kapitán Srbska! Důvod: Nevhodné chování v mistr. utkání IV. A č. 1605!

Pokuty: - STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Drozdov ve výši 100,- Kč za nenahlášení výsledku mistr. utkání III. A č.1601
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Chrustenice ve výši 100,- Kč za neúplné nahlášení výsledku mistr. utkání IV. A č.1604
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Osek ve výši 100,- Kč za nepředložení soupisky v mistr. utkání III. B č.1601

Schválená dohoda: Schvaluje se dohoda oddílu Kublov - utkání III. B č. 2002 Rpety - Kublov bude sehráno ve čtvrtek 8. 5. 2008 od 16 hodin ve Rpetech

Z jednání KM

Schválené výsledky okresních soutěží: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno, mimo viz. níže.

Neschválený výsledek utkání: KM neschvaluje výsledek utkání OP st. Ž A č.1203 Vysoký Újezd - SK Nižbor! K jednání KM se dostavil pouze rozhodčí utkání, z oddílu SK Nižbor se nikdo nedostavil! Do příštího jednání KM dne 23. 4. 2008 v 15.30 hodin se dostaví: Koza Alois - rozhodčí utkání, neoprávněně startující hráč, Šimáček Jaroslav - kapitán mužstva, Neugebauer Josef - vedoucí mužstva (všichni SK Nižbor) pod trestem zastavení činnosti celého oddílu!

Pokuta:
- KM ukládá pořádkovou pokutu oddílu Neumětely ve výši 50,- Kč za nenahlášení výsledku mistr. utkání OP Ž B č.1203.
- KM ukládá pořádkovou pokutu oddílu SK Nižbor ve výši 500,- Kč za nedostavení se zástupců oddílu k jednání KM!

Seznamy: Schváleny - ČL-U Beroun A a B - ml. přípravka

Předává se do DK: Do DK se předává oddíl Hostomice a hráči Kafka Viktor a Míka Pavel! Oba hráči mají s okamžitou platností zastavenou závodní činnost! Důvod: Nedostavení se bez omluvy k utkání výběru OFS Beroun!

Z jednání DK

Žádost: Neumann Tomáš - SK Tetín - žádosti o prominutí zbytku trestu se vyhovuje s tím, že zbytek trestu, tj. 1 týden nepodmíněně se mění na 1 týden s podmínkou do 5. 7. 2008.

Potrestaní hráči, funkcionáři a oddíly - Nepodmíněně: Žižka Oldřich - Loděnice - 5 měsíců - do 7. 9. 2008, Lonsky Vadim - Svatá - 6 týdnů - do 19. 5. 2008, Herco Milan - Hýskov - 5 týdnů - do 12. 5. 2008, Janda Miroslav - Komárov - zákaz výkonu všech funkcí se vstupem na hráčskou lavici na 3 týdny - do 28. 4. 2008.

- Podmíněně: Reiser Petr - Hořovice - DŘ 6a - 2 týdny, Donič Vojtěch - Tlustice - DŘ 6a - 2 týdny, Kokrda Martin - Lužce - DŘ 6a - 2 týdny, Kilberger Vlastimil – Hudlice - DŘ 7a - 4 týdny, Holeček David - Hýskov - DŘ 6a - 2 týdny, Míka Marek - Hýskov - DŘ 6a - 2 týdny.

Pokuty:
- FK Komárov - 1.000,- Kč - nepřístojnosti funkcionáře oddílu
- SK Hořovice - 500,- Kč - neplnění povinností RS čl. 15
- SK Rpety - 500,- Kč - neplnění povinností RS čl. 23

Informace oddílům a rozhodčím: Vzhledem ke státním svátkům 1. a 8. 5. 2008 (vždy ve čtvrtek), přesouvá se jednání DK na středu 30. 4. a 7. 5. 2008 vždy od 16.30 hodin!

Informace oddílům

Žádáme oddíly, které své výsled〜ky hlásí přes internet, aby toto hlášení zasílaly zárov〜eň též na Emailovou adresu sportu Berounského deníku, a to sport. berounsky@denik.cz

Jan Šnajdr