Z jednání VV

Školení trenérů: Oddíly, které mají ve svých řadách zájemce o činnost trenérů, mohou tyto své členy přihlásit na školení trenérů, které bude OFS Beroun pořádat ve dnech 24. - 25. 11. 2007 v Berouně. Přihlášky je nutné vyplnit osobně u sekretáře svazu p. Šnajdra. S přihláškou odevzdejte i průkazové foto a zaplaťte poplatek za školení ve výši 1.000,- Kč. Telefonicky (313 112 116, 737 318 428) si dohodněte termín návštěvy!

Školení ŠOR: Další školení oddílových rozhodčích bude OFS Beroun pořádat před jarní částí soutěží. Sledujte únorové úřední zprávy, kde budou zveřejněny další informace!

Doplnění KM: Oddíly, které mají ve svých řadách zájemce o práci v KM, mohou tyto své členy nahlásit sekretáři svazu p. Šnajdrovi nebo přímo předsedovi komise mládeže p. Marxovi.

Z jednání STK

Schválené výsledky okresních soutěží: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno, mimo utkání Podluhy B - Cerhovice B - viz níže!

Neschválený výsledek utkání: STK neschvaluje výsledek utkání IV. B č. 0505 Podluhy B - Cerhovice B! Do příštího jednání STK dne 26. 9. 2007 v 15.45 hodin se dostaví: Svoboda Jiří - rozhodčí utkání, Dluhý Jan - kapitán Sp. Podluhy a Jedlička Luboš - kapitán U. Cerhovice. Výše jmenovaní se do jednání dostaví pod trestem pořádkové pokuty a zastavení činnosti!

Předává se do DK: Utkání III. A č. 0504 Tetín - Cembrit Beroun - nesportovní chování vůči rozhodčímu utkání - Pišvejc Miroslav - vedoucí a hráč SK Tetín.

Pokuty: STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Tetín ve výši 100,- Kč za nenahlášení výsledku utkání III. A č. 0504
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Žebrák ve výši 25,- Kč za neúplné nahlášení výsledku mistr. utkání III. B č. 0502
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu SK Chyňava ve výši 100,- Kč za nepředložení soupisky „A“ týmu v mistr. utkání IV. A č. 0503
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Chlumec ve výši 200,- Kč za pozdní začátek mistr. utkání III. A č. 0507
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Všeradice ve výši 200,- Kč za pozdní začátek mistr. utkání IV. A č. 0507

Schválená dohoda: Schvaluje se dohoda oddílu ČL-U Beroun - utkání OP D č. 0901 ČL-U Beroun B - Újezd bude sehráno v neděli 14. 10. 2007 od 14.00 hodin v Berouně Na Ostrově

Schválený turnaj: FC Liteň - 28. 9. 2007 - Memoriál V. Eliška - staré gardy

Z jednání KM

Schválené výsledky okresních soutěží: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno!

Kontumace utkání: KM kontumuje utkání FK Zdice na turnaji OP st. přípravek skupiny „B“ v Hostomicích v poměru 0:3 ve prospěch soupeřů tato utkání Hostomice - Zdice a Zdice - Mořinka! Důvod: Za družstvo O. Zdice nastoupili v těchto utkáních 2 hráči bez RP a jsou starší než povoluje kategorie st. přípravek! Oddíl Zdice se předává do DK!

Odhlášení ze soutěže: Ze soutěže OP st. přípravek se odhlašuje družstvo SK Hořovice! Oddílu se ukládá pořádková pokuta ve výši 500,- Kč! Dosavadní „výsledky“ SK Hořovice se anulují!

Pokuty :
- KM ukládá pořádkovou pokutu oddílu Žebrák ve výši 50,- Kč za nenahlášení výsledku mistr. utkání OP st.Ž č. 0502
- KM ukládá pořádkovou pokutu oddílu Hostomice ve výši 50,- Kč za nenahlášení výsledku mistr. utkání OP ml.Ž č. 0201

Seznamy: Seznam st. přípravek ČL-U Beroun B doplněn o 1 nového hráče

Okresní výběry: Další utkání sehrají výběry v úterý 25. 9. 2007 od 15.30 a 17.00 hodin s výběry OFS Rakovník.

Nominace roč. 1996: - ČL-U Beroun: Kadlec Martin, Pipiška Peter, Počta David, Prokop Jiří, Šebek Pavel, Štrougal Martin a Vlček Patrik, - Drozdov: Kotva Aleš a Vodičková Radka, - FK Králův Dvůr: Jílek Zdeněk, Koželuh Tomáš, Melzer Patrik, Patera Zdeněk a Urx Tomáš, - AFK Loděnice: Melín Tomáš, - O. Zadní Třebaň: Nedbálek Patrik, - FK Ol. Zdice: Zbahna František, - Sp. TOS Žebrák: Bulín David. Náhradníci: - Drozdov: Štochl Martin, - FK St. Hýskov: Anděl David, - FK Králův Dvůr: Beneš ???, - O. Zadní Třebaň: Neubauer Jan, Trenérem je Pech Martin.

Nominace roč. 1995: - ČL-U Beroun: Hurný Jozef, Koudela Marek, Kubizňák Stanislav, Pilát Jan a Váňa Filip, - Hostomice: Husák Filip, Kafka Viktor a Míka Pavel, - FK Králův Dvůr: Grubner Otto, Procházka Antonín a Sluka Karel, - AFK Loděnice: Horný Vojtěch, - O.Zadní Třebaň: Břížďala Miroslav, - FK Ol. Zdice: Halmich Patrik, Chudík David, Kroupa Tomáš a Štefan Karel. Náhradník: - Drozdov: Přidal Richard. Trenéry jsou: Porsch Miroslav a Lodeová

Odjezd svozovým autobusem po trase: Hořovice (Lidový dům) 13.30, Žebrák (ČS Charouz) 13.35, Zdice (u hřiště) 13.40, Králův Dvůr (U tří zvonků) 13.50, Beroun (U Č. koně) 14.00. Návrat po stejné trase zpět. K účasti zveme i rodiče hráčů! Všichni hráči si s sebou vezmou registrační průkaz!, kartičku zdravotní pojišťovny, kopačky a chrániče, brankáři + rukavice, všichni oblečení na převlečení a svačinu! Omluvenky do školy si můžete vyžádat v autobusu! Účast nominovaných hráčů je povinná a neomluvená neúčast znamená okamžité zastavení závodní činnosti a předání do DK! V případě, že se některý z hráčů nebude moci z vážných důvodů utkání zúčastnit, je hráč či oddíl povinen se řádně omluvit předsedovi KM p. Marxovi na tel. 603 487 756, nebo sekretáři OFS p. Šnajdrovi na tel. 313 112 116 nebo 737 318 428.

Z jednání KR

Utkání XI. Rozhodčích: XI. rozhodčích se utká se starou gardou FK Komárov v pátek 5. 10. 2007 od 17.30 hodin na hřišti v Komárově. Na utkání jsou nominováni tito rozhodčí: Anýž, Bidšovský, Deraj, Divílek, Drábek, Ducký, Egrt, Hájek, Hůla, Kareš, Klečka, Košťálek, Mázdra, Müller, Prokeš, Růžička, Ryska, Sekerka, Slabý, Svoboda, Špicl, Vilhelm, Vlachopulos, Vodička a Závora. Trenér: p. Pecka, vedoucí: pp. Filip a Šnajdr. Sraz všech nominovaných je v 17.00 hodin! Hráči, kteří se nebudou moci z vážných důvodů zúčastnit, se musí omluvit p. Peckovi, jinak bude neomluvená neúčast považována jako nedostavení se k utkání!!! Rozhodčí: pp. Kros, Plecitý, Gall.

Z jednání DK

Žádosti: Pazdera Roman - Zadní Třebaň - žádosti o prominutí zbytku trestu se nevyhovuje. Mencl Martin – Chrustenice - žádosti o prominutí zbytku trestu se vyhovuje s tím, že zbytek trestu, tj. 3 týdny nepodmíněně se mění na 3 týdny s podmínkou do 30. 6. 2008.

Potrestaní hráči a oddíly: - Nepodmíněně: Reiser Petr - Hořovice - DŘ 3a - 2 týdny - do 24. 9. 2007, Volf Aleš - Osek - DŘ 5a - 2 týdny - do 24. 9. 2007, Blovský Michal - Vižina - DŘ 7a - 2 týdny - do 24. 9. 2007, Spousta Michal - Cerhovice - DŘ 3a - zákaz výkonu všech funkcí se vstupem na hráčskou lavičku na 6 týdnů - do 22. 10. 2007.

- Podmíněně: Huml Michal - Cerhovice - DŘ 6a - 2 týdny, Hacmac Václav - Praskolesy - DŘ 6a - 2 týdny, Iliáš Robin – Kublov - DŘ 6a - 2 týdny, Vůjta Martin - FK Svatá - DŘ 6a - 2 týdny. Všichni do 31. 3. 2008. Špaček Roman – Broumy - DŘ 7a - 3 týdny, Hůlka Jiří - SK Tlustice - DŘ 7a - 4 týdny, Pichlík Miroslav - U. Cerhovice - DŘ 5a -1 měsíc, Smetana Michal - FK St. Hýskov - DŘ 7a - 4 týdny, Průša Milan - SK Hořovice - DŘ 6a - 2 týdny, Pergl Pavel - SK Hořovice - DŘ 6a - 2 týdny, Havlík Petr – Praskolesy - DŘ 6a - 2 týdny, Sabou Michal - SK Nižbor - DŘ 3a - 3 týdny. Všichni do 30. 4. 2008.

Pořádková pokuta: U. Cerhovice - nepřístojnosti funkcionáře oddílu – 2.000,- Kč

Do disciplinární komise dne 27. 9. 2007 v 16.30 hod. se dostaví: Bladský Jiří - hlavní pořadatel Sp. Podluhy. Výše jmenovaný se dostaví do DK pod trestem zastavení činnosti celého oddílu! Důvod: Vysvětlení událostí při mistr. utkání OP D č. 0402 – Sp. Podluhy : Hostomice!

Neprojednává se: Cimburek Petr - Mořinka (nejsou náležitosti)

Všem oddílům a rozhodčím

Oddíly (ještě 19 oddílů) a rozhodčí (ještě 4 rozhodčích) si mohou vyzvednou na OVV ČSTV Beroun u p. Šnajdra Soubory předpisů ČMFS. Telefonicky (313 112 116, 737 318 428) si dohodněte termín návštěvy!

Příští úřední zprávy OFS Beroun vyjdou v sobotu 29. září!