Z jednání VV

Zdravotní prohlídky: Upozorňujeme oddíly, že v průběhu jarní části soutěží budou prováděny kontroly plnění článku č. 14 SŘ fotbalu. Již nyní se na tuto skutečnost můžete v klidu připravit!

Z jednání STK

Upozornění oddílům: Oddíly mají možnost do 28. 1. 2008 požádat o změny hracích termínů, začátků utkání, popřípadě nahlásit změny sekretářů oddílů. Po tomto termínu již nebude na požadavky v rozlosování jara 2008 brán zřetel!

Z jednání KR

Upozornění rozhodčím: Rozhodčí, kteří se nezúčastnili výroční členské schůze, musí do 29. 2. 2008 zaplatit členský poplatek, popř. pokutu a nechat si potvrdit průkaz rozhodčího. V případě nesplnění těchto povinností, budou rozhodčím pozastaveny delegace k utkáním!

Všem oddílům

Oddíly (FK Králův Dvůr a Vižina) si mohou vyzvednou na OVV ČSTV Beroun u p. Šnajdra Soubory předpisů ČMFS. Telefonicky (313 112 116, 737 318 428) si předem dohodněte termín návštěvy!