Z jednání VV

Zdravotní prohlídky: Upozorňujeme oddíly, že v průběhu jarní části soutěží budou prováděny kontroly plnění článku č. 14 SŘ fotbalu. Již nyní se na tuto skutečnost můžete v klidu připravit!
- VV na svém zasedání schválil podobu nového zápisu, platného pro okresní soutěže, počínaje jarem 2008. Vzor zápisu bude zaslán všem oddílům i rozhodčím spolu s rozlosováním či obsazením soutěží.

Z jednání STK

Odhlášení ze soutěže: V jarní části soutěží již nebude pokračovat „B“ družstvo Karlštejna, jejich dosavadní výsledky se anulují!

Změna sekretáře oddílů FK Komárov: Novým sekretářem oddílu je p. Jaromír Ernest, kontakty budou uveřejněny v jarním rozlosování soutěží

Z jednání KM

 

Jarní aktiv přípravek: Rozlosování jarní části OP st. a ml. přípravek se bude konat ve středu 26. 3. 2008 od 16.30 hodin na OVV ČSTV Beroun. Účast jednoho zástupce za oddíl bezpodmínečně nutná! Složení jarních skupin: - skupina „D“: ČL-U Beroun A, FK Králův Dvůr, Sp. TOS Žebrák, AFK Loděnice, Hostomice a Zaječov, - skupina „E“: ČL-U Beroun B, O. Zadní Třebaň, Drozdov, SK Chyňava, FK Olymp. Zdice a Hudlice, - skupina „F“: FK St. Hýskov, Mořinka, SK Rpety, Vysoký Újezd, Hor. Neumětely a Praskolesy

Z jednání KR

Upozornění rozhodčím: Rozhodčí, kteří se nezúčastnili výroční členské schůze, musí do 29. 2. 2008 zaplatit členský poplatek, popř. pokutu a nechat si potvrdit průkaz rozhodčího. V případě nesplnění těchto povinností, budou rozhodčím pozastaveny delegace k utkáním!
- Náhradní seminář okresních rozhodčích se bude konat v sobotu 16. 2. 2008 od 9.00 hodin na OVV ČSTV Beroun. Na seminář se dostaví tito RO: Bartovský, Belanský, Červenka, Deraj, Drábek, Chvátal, Chvojka, Knotek, Kocourek, Koza, Kušo, Mareš, Mázdra, Müller, Plecitý, Pos ml., Sedláček, Setnička, Slabý, Srb a Svoboda! Rozhodčí bez účasti na semináři nebude na utkání nominován!

Všem oddílům

- Oddíly (FK Králův Dvůr a Vižina) si mohou vyzvednou na OVV ČSTV Beroun u p. Šnajdra Soubory předpisů ČMFS. Telefonicky (313 112 116, 737 318 428) si předem dohodněte termín návštěvy! ⋌(jš)